Stelling: studentenwoningen

Om te zorgen dat er meer studentenwoningen in Utrecht komen, moeten er minder regels komen voor het verhuren van kamers

PvdA: niet mee eens

De PvdA Utrecht wil dat studenten goed beschermd worden tegen malafide huisbazen, en daar hebben we ook kritische vragen aan het college over gesteld. Bovendien gaan slecht onderhouden en goedkoop gesplitste huurwoningen ten koste van de sociale cohesie in de buurt. Minder regels is dus voor niemand goed, behalve voor huisjesmelkers. Wij zien de oplossing eerder in meer en effectiever bouwen.

 

Ga naar: overzicht stellingen