Verkiezingsprogramma 2018

Trots
Utrecht is een stad om trots op te zijn. Talloze Utrechters dragen elke dag weer hun steentje bij om de stad nog mooier te maken. In Utrecht hebben we geen zwakke scholen meer. 90% van de Utrechters voelt zich gezond. Voor fietsers komt steeds meer ruimte. Denk aan de Dafne Schippersbrug – vernoemd naar onze snelste en wereldberoemde inwoner. We hebben de mooiste binnenstad van Nederland. In de zomer van 2017 tijdens de huldiging van de Nederlandse voetbalvrouwen in het Lepelenburg liet Utrecht zich van zijn beste kant zien. Zo mooi kan Utrecht zijn!

Ongelijkheid
Achter al dat moois gaan ook grote verschillen schuil. De PvdA maakt zich zorgen over de toenemende ongelijkheid in Utrecht. In Overvecht leven bewoners gemiddeld 12 jaar minder lang in goede gezondheid dan in de wijk Tuindorp die er pal naast ligt. De werkloosheid is onder laagopgeleiden bijna vier keer zo hoog als onder hoogopgeleiden. Er zijn 23,2% sociale huurwoningen in de binnenstad tegenover 71,3% in Overvecht. Deze cijfers liegen er niet om. De verdeeldheid tussen arm en rijk, hoog- en laagopgeleid, jong en oud, met en zonder migratie-achtergrond neemt toe. De PvdA legt zich niet bij deze tweedeling neer. Wij willen meer verbinding, meer dialoog en meer begrip tussen verschillende groepen Utrechters. Zoeken naar wat ons bindt in plaats van scheidt.

Kernwaarden
Het bestrijden van de ongelijkheid in onze mooie stad is onze belangrijkste opdracht voor de komende jaren. Wij willen werken aan een ongedeelde stad, waarin iedereen zich thuis voelt en waar onzekerheid over wonen, werk, zorg en inkomen wordt uitgebannen. In dit verkiezingsprogramma doen wij voorstellen om Utrecht nog mooier en socialer te maken. Door het maken van andere politieke keuzes willen wij de koers van de stad verleggen. We doen dit aan de hand van vier kernwaarden en idealen van de sociaal-democratie:

    1. goed werk in een sterke stad,
    2. bestaanszekerheid in een zorgzame stad,
    3. wonen in een veilige en duurzame stad
    4. samen leven in een sociale stad.

Tot slot leggen we de financiële keuzes voor een sterke en sociale stad uit die wij de komende vier jaar willen maken.

Vier kernwaarden die de leidraad zijn voor alle keuzes van de PvdA voor een Utrecht waar zeker zijn over een goed bestaan en leven de boventoon voert.

Dit doen wij niet alleen, maar met iedereen die de ongelijkheid in Utrecht te lijf wil gaan. Samen maken we van Utrecht een stad waar iedereen meetelt en iedereen van de stad kan genieten.
Want iedereen heeft recht op Utrecht!