Inclusieve arbeidsmarkt

Inclusieve arbeidsmarkt

  • We versnellen de uitvoering van de banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking. Utrecht moet hierin voorop lopen, bindende afspraken maken met bedrijven en zelf het goede voorbeeld geven.
  • Ondernemers kunnen ook na 2018 een financiële bijdragen vragen voor het creëren van nieuwe banen, stages en leer- werkplekken. Het Lokaal Economisch Fonds is voor minimaal 50% bestemd voor het creëren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • De gemeente creëert beschutte werkplekken voor mensen die dit nodig hebben, tegen tenminste het minimumloon.
  • Het instrument loonkostensubsidie wordt vaker ingezet, ook voor mensen met een loonwaarde van meer dan 50%. Dit helpt mensen aan het werk en bespaart uitkeringslasten.
  • De gemeente moet jongeren met een arbeidsbeperking (voorheen Wajong) veel beter in beeld krijgen en ondersteunen.
  • Ons Utrechts Werkbedrijf krijgt een centrale rol bij het naar werk begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking.