Arbeidsvoorwaarden en omstandigheden

Arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden

  • De gemeente neemt in het inkoop- en aanbestedingsbeleid garanties op voor goede arbeidsvoorwaarden. Opdrachtnemers moeten zich aan de CAO houden, betalen minstens het volwassenminimumloon vanaf 18 jaar en laten zich niet in met schijnconstructies. We vragen om vaste banen bij lage en middeninkomens.
  • Organisaties die een aanbesteding winnen en met zzp’ers werken, betalen hen fatsoenlijke tarieven. De gemeente geeft hierin het goede voorbeeld en stelt hiervoor voorwaarden op in het aanbestedingsbeleid.
  • De gemeente is alert op signalen over uitbuiting van werknemers en schijnconstructies bij Utrechtse bedrijven, en handelt proactief bij het melden aan een landelijke organisatie die kan beboeten/handhaven (bijv. de Inspectie SZW).
  • We vinden dat werken zonder loon, zeker nu de economie weer in de lift zit, niet kan. Arbeidsverdringing roepen we een halt toe.
  • Instellingen komen alleen in aanmerking voor gemeentelijke subsidie als hun bestuurders minder verdienen dan onze wethouders.
  • Er komt meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid van ambtenaren. Bepaald werk zal op den duur verdwijnen, hier moet op tijd aandacht aan worden gegeven, bijvoorbeeld via bij- en omscholing.