Armoedebestrijding

Armoede bestrijden

  • Alle kinderen in Utrecht moeten mee kunnen doen met sport, cultuur, activiteiten op school, zwemlessen en huiswerkbegeleiding. Liefst in de buurt, samen met scholen en verenigingen. Initiatieven als Stichting Leergeld en de stichtingen Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds verdienen ondersteuning. Utrecht krijgt een Armoederegisseur die erop gaat toezien dat alle kinderen meedoen in de stad.
  • Het armoedebeleid is gericht op het helpen van mensen met een langdurig laag inkomen maar ook voor de groep werkende armen. Mensen met een langdurig laag inkomen krijgen een toeslag. Er is extra aandacht nodig voor ouderen met een onvolledige AOW-uitkering.
  • Het is belangrijk dat schuldenproblematiek vroegtijdig wordt opgemerkt en aangepakt. Samen met woningcorporaties, energiemaatschappijen en zorgverzekeraars wordt een actieplan opgesteld. Buurtteams krijgen hiervoor de benodigde capaciteit en kennis. We willen geen huisuitzettingen meer bij schuldenproblematiek.