Diversiteit

Discriminatie tegengaan en diversiteit stimuleren

  • We treden hard op tegen alle vormen van discriminatie. Samen met de inwoners, het bedrijfs- en verenigingsleven gaat de gemeente Utrecht de strijd aan tegen discriminatie.
  • De gemeente ondersteunt mensen maximaal bij hun klachten of aangifte omtrent discriminatie.
  • De gemeente gaat geen financiële relatie aan met discriminerende werkgevers en verbreekt de relatie zodra dat kan.
  • Horecadiscriminatie wordt stevig aangepakt. De gemeente zet mysteryguests in en sluiten zaken die meermaals over de schreef gaan.
  • Anoniem solliciteren wordt standaard bij de gemeente. Binnen (semi)overheidsinstellingen letten we expliciet op diversiteit. Door middel van het aanbestedingsbeleid (met o.a. social return) kan de gemeente een diverse personeelssamenstelling bij bedrijven bevorderen.
  • In Utrecht willen we niet dat de politie etnisch profileert. Mensen worden op basis van gedrag staande gehouden. De politie wordt hiervoor beter opgeleid. Alle staandehoudingen worden digitaal geregistreerd; de data wordt gebruikt om politiewerk effectiever te maken en etnisch profileren te verminderen.
  • De gemeente Utrecht zet zich actief in voor gelijke behandeling van vrouwen en mannen (bijvoorbeeld als het gaat om sollicitaties of gelijke betaling).
  • In alle geledingen van beleid en de uitvoering daarvan moet de gemeente bewust zijn van diversiteit en cultuurverschillen. Professionals en vrijwilligers trainen we hiervoor.
  • Discriminatie bij het zoeken van stageplekken is onacceptabel. Zonder stage kun je niet afstuderen. Samen met scholen en bedrijfsleven werken we dit de stad uit.
  • We willen dat de gemeente zich actief inzet voor de emancipatie en veiligheid van LHBT’ers in Utrecht. De gemeente moet daarin samenwerken met onderwijsinstellingen, sportverenigingen, politie en horeca.