Duurzaamheid en milieu

Duurzaamheid en milieu

 • Wij willen een groen en klimaatbestendig Utrecht: groene schoolpleinen en daken, parken en plantsoenen, meer bomen in de wijk, water in de stad en openbare ruimte. Dit alles zien we als één netwerk om Utrecht groener te maken, hoosbuien op te vangen en de stad tijdens hitte koeler te houden.
 • Bij het halen van de milieudoelstellingen is het van groot belang dat bewoners worden betrokken en meegenomen in de plannen. Utrechters worden zo goed mogelijk gefaciliteerd om zelf milieuvriendelijke en duurzame keuzes te maken in hun huis en in de stad. De gemeente zorgt bijvoorbeeld voor on- en offline informatie en voorziet in voldoende oplaadplekken voor elektrische auto’s.
 • De gemeente breidt het budget uit voor verduurzaming van huizen, bijvoorbeeld voor isolatie en zonnepanelen. We streven naar meer energieneutrale huizen.
 • De gemeente kijkt met andere (overheids)partners, zoals het waterschap, naar grootschalige verduurzaming van de Utrechtse energievoorziening. We gaan van het gas af en willen een koppeling tussen de warmte van de rioolwaterzuivering en de stadsverwarming.
 • Wij zijn voor behoud en indien nodig uitbreiden van de Utrechtse milieuzone.
 • De kosten van de energietransitie hakt er bij huisbezitters met een kleine portemonnee steviger in dan bij mensen die meer te besteden hebben: daarom zijn wij voor een inkomensafhankelijke energietransitie subsidie.
 • In (prestatie)afspraken die de gemeente met de woningcorporaties maakt, komt meer druk op het verbeteren van de energielabels van sociale huurwoningen.
 • De gemeente blijft investeren in nieuwe, hoogwaardige en schone vormen van (openbaar) vervoer zoals elektrische bussen en trams.
 • Innovatieve initiatieven die zorgen voor een duurzamer, groener en milieuvriendelijker Utrecht worden gestimuleerd en krijgen de ruimte.
 • We steunen het nieuwe inzamelen van afval: scheiden en ophalen aan huis.
 • Zwerfafval pakken we aan, inclusief de veroorzakers ervan.
 • Rijnenburg is aangewezen als “pauzelandschap” en wordt benut voor duurzame energie, in goede afstemming met initiatiefnemers, buurgemeenten en omwonenden. Na 2030 komt de locatie vrij voor woningbouw.
 • We willen alleen maar schone vaartuigen op de Kromme Rijn, de singels en grachten.