Participatie

Participatie

 • We streven naar een zo groot mogelijke participatie onder Utrechters. Bewoners worden geprikkeld en uitgedaagd om zelf met initiatieven voor ontmoeting te komen, de gemeente kan hierbij ondersteunen. De gemeente stimuleert mensen die zich niet vanzelf melden om ook mee te doen en te denken.
 • Utrecht wordt letterlijk toegankelijk voor iedereen, zodat ook mindervaliden, slechtzienden, digibeten en ongeletterden mee kunnen doen. Er komt aanvalsplan voor een toegankelijke en inclusieve stad.
 • Er komt een U-pas voor iedereen naar Rotterdams voorbeeld. Mensen met de laagste inkomens hebben het meeste voordeel, de overige Utrechters kunnen de pas (ten minste kostendekkend) kopen. Iedereen kan profiteren en het voorkomt stigmatisering van de armste Utrechters.
 • De PvdA is erg kritisch op het verzelfstandigen en zelfbeheer van publieke voorzieningen, zoals speeltuinen en buurthuizen. Vaak is het een (verkapte) bezuiniging. We maken ons hard voor kwalitatief hoogwaardige voorzieningen zoals buurthuizen in de wijk en de positie van het personeel.
 • Buurthuizen staan weer centraal in de wijk en zijn toegankelijk voor iedereen. De functie is divers: cultuur uitwisselen, elkaar ontmoeten en eenzaamheid bestrijden.
 • Een deel van de bewoners in Utrecht voelt zich in de steek gelaten door de politiek. Er wordt niet met, maar over hen gesproken. Daarom willen wij bewoners actief betrekken bij belangrijke beslissingen over hun wijk.
 • Inburgering van nieuwkomers is van groot belang om hen volop mee te laten doen in de Nederlandse samenleving. De kwaliteit van de inburgeringslessen moet daarom omhoog. De gemeente gaat de kwaliteit actief monitoren en nieuwkomers adviseren in hun keuze.
 • De gemeente hanteert in de communicatie met inwoners begrijpelijke taal (B1) en is bereikbaar via de website, telefoon en social media voor nadere informatie of hulp bij aanvragen. Bij nieuw beleid en veranderingen waarmee burgers te maken krijgen is schriftelijke, huis-aan-huis verspreide informatie noodzakelijk.
 • Er komt in elke wijk een informatiepunt van de gemeente. Zo zorgen we ervoor dat burgers dichtbij huis rechtstreeks terechtkunnen bij een medewerker van de gemeente, die vragen kan beantwoorden of kan helpen doorverwijzen.
 • Alle verschillende culturen en achtergronden in Utrecht zijn een verrijking voor de stad. We kunnen van elkaar leren en elkaar inspireren, bijvoorbeeld door met elkaar kennis te maken via eten.
 • Voor meer kennis over wat er speelt en leeft in de wijk, moedigen we ambtenaren van alle afdelingen aan het stadhuis regelmatig te verlaten en met elkaar de wijken in te gaan: goed beleid maak je samen, niet per afdeling op zich.
 • Wij stimuleren en ondersteunen vrijwilligerswerk door financiële en bureaucratische drempels weg te nemen en samen te werken met het onderwijs en verenigingen.