Verkeer

Verkeer

 • Doel is een bereikbare, leefbare en gezonde stad. Onze luchtkwaliteit is nog lang niet goed genoeg, dit willen we sterk verbeteren. Een maatregelenpakket en stevige aanpak naar lage streefwaarden vervuiling en fijnstof zijn nodig: ontmoedigen van autogebruik, meer ruimte voor voetgangers, fietsers en OV, het indien nodig uitbreiden van de milieuzone en het autoluw maken van de binnenstad.
 • Met bedrijven in de (binnen)stad worden hardere afspraken gemaakt over het verzamelen van goederenvervoer aan de rand van de stad, in combinatie met een snelle en schone distributie in de stad.
 • Snel en veilig fietsen door Utrecht: fietsers krijgen in Utrecht meer ruimte voor betere doorstroming en parkeerplekken in de stad. Hardnekkige knelpunten lossen we op o.a. door aanleggen van doorsteekroutes en slimmer gebruik van de ruimte.
 • OV moet snel en hoogwaardig (qua duurzaamheid en haltedichtheid) zijn. Dit betekent dat er voor iedereen toegankelijke bussen regelmatig stoppen in alle wijken en dat je bij alle grote publieke voorzieningen zoals zieken- en verpleeghuizen met het OV kunt komen.
 • De PvdA wil dat de Uithoftram ook in het weekeinde gaat rijden.
 • In het belang van de reiziger moet het station goed bereikbaar zijn. Er komen logische, toegankelijke en veilige routes tussen het station en de binnenstad.
 • Samen met de politie gaat de gemeente strenger handhaven in woonwijken tegen o.a. asociaal en snelheidsoverschreidend rijgedrag, gebruik van alcohol en drugs (ook lachgas) in het verkeer.
 • We zijn voorstander van stadsboulevards, omdat ze onnodig autoverkeer kunnen beteugelen en de leefbaarheid in de directe omgeving versterken. Daarbij hoort wel een realistisch uitvoeringsplan met een goede fasering.
 • We steunen alle politieke en juridische acties om de voorgenomen verbreding van de A27 bij Amelisweerd alsnog te dwarsbomen.
 • Wij willen een Noordelijke Randweg met drie verdiepte kruisingen. Hiermee wordt zowel de doorstroming van het verkeer als de leefbaarheid in Overvecht bevorderd.
 • Gevaarlijke verkeerssituaties worden aangepakt.