Werkgelegenheid

Werkgelegenheid

  • Wij creëren nieuwe banen in de publieke sector: in de openbare ruimte, het onderwijs en bij sportaccommodaties. Dit helpt meer Utrechters aan het werk en draagt bij aan het verbeteren van onze publieke voorzieningen.
  • De gemeente geeft als werkgever het goede voorbeeld door fatsoenlijk te betalen en primair op basis van zekere contracten te werken. De flexibilisering mag niet doorslaan.
  • Stadswerken blijft onderdeel van de gemeente en wordt niet verzelfstandigd of geprivatiseerd.
  • We zetten het “Actieplan Jeugdwerkloosheid” vanwege de goede resultaten voort, zodat er meer kwalitatief goede stages, leerwerkplekken en banen voor mbo- en vmbo-jongeren komen.
  • Ter bestrijding van ouderenwerkloosheid stelt de gemeente een actieplan op, waarin samen met bedrijven en vakbonden afspraken worden gemaakt over vervangende werkgelegenheid.
  • Bij het laten uitvoeren van taken door derden in het sociaal domein kiest de gemeente waar wettelijk mogelijk niet voor aanbesteding. Voorop staan kwaliteit en continuïteit.
  • Bij aanbestedingen geldt de voorwaarde voor nieuwe opdrachtnemers dat zij het personeel van de vorige opdrachtnemers overnemen, bijvoorbeeld bij de komende aanbestedingen voor de buurtteams en het welzijnswerk.
  • Vooruitlopend op de wettelijke regeling willen we een verdringingstoets bij re-integratieprojecten, waarmee wordt voorkomen dat betaalde banen worden verdrongen door oneerlijke concurrentie.
  • We blijven bedrijven aantrekken die werkgelegenheid opleveren voor Utrechters. Werkgelegenheid op mbo-niveau krijgt hierbij extra aandacht.
  • We stimuleren bedrijven zich te vestigen dichtbij buurten met een hoge werkloosheid.