Zorg

Zorg

  • We bestrijden de onacceptabele gezondheidsverschillen tussen arm en rijk, hoog- en laagopgeleid, met een buurtgerichte aanpak. Gezondheid van kinderen krijgt hierbij extra aandacht (bijvoorbeeld overgewicht).
  • Gezondheid is een groot goed. Bereikbaarheid en betaalbaarheid van zorg voor iedereen zijn essentieel.
  • De gemeente is alert op een stapeling van zorgkosten, eigen bijdragen mogen nooit tot het mijden van zorg leiden. Er komt een structurele compensatieregeling voor mensen met hoge zorgkosten die dit nodig hebben.
  • Voor huishoudelijke hulp geldt maatwerk: samen met mensen thuis wordt beoordeeld wat nodig is.
  • Alle kwetsbare jongeren verdienen hulp. De gemeente koopt voldoende jeugdzorg in, zodat er geen wachtlijsten ontstaan.
  • De kwaliteit van de zorg wordt een harde randvoorwaarde bij aanbestedingen: vakkundigheid en vertrouwde gezichten aan het bed.
  • Medewerkers in de zorg krijgen betere ondersteuning. Zorgprofessionals hebben een belangrijke signalerende taak waar zij alleen aan toe komen als ze de tijd krijgen om hun werk te doen. De werkdruk moet beheersbaar zijn.
  • Mantelzorgers verdienen ondersteuning en goede voorzieningen.
  • Utrecht wordt een dementie-vriendelijke stad. We bieden meer aandacht en betere hulp aan mensen met dementie en mantelzorgers.
  • Er komt meer hulp voor mensen die psychiatrische zorg nodig hebben, bijvoorbeeld als het gaat om thuislozen. Hierbij speelt preventie en weer een onderdeel worden van de samenleving een belangrijke rol.