Tijdelijk met ziekteverlof

Bülent Isik

Veiligheid & Openbare orde, Wonen, Duurzaam Wonen, Ruimtelijke ordening, Grondzaken, Openbare ruimte & Groen, Verkeer, Milieu

Onze stad
Verandering breng je alleen aan als je daadwerkelijk iets doet. Ik wilde, nee wíl, het ‘wederkerige vertrouwen’  tussen volksvertegenwoordiger en burger herstellen. En de bewoners meer betrekken bij de politiek, vooral als het om hun eigen leefomgeving gaat.
Bovendien zorgde de verslechterende sociaal en economische situatie ervoor dat mensen ook nog eens onzeker werden over hun toekomstige bestaan. Mensen willen bestaanszekerheden hebben over hun arbeid, inkomen, zorg, scholing, wonen en veiligheid. Mijn PvdA wil deze zekerheden waarborgen. Zonder zekerheid, geen toekomst.
Dit werk is nog niet af.  Mijn PvdA is hard nodig om voor deze zekerheden te vechten en ik heb gemerkt dat ik als raadslid veel meer heb kunnen doen voor de mensen. Daarom wil ik doorgaan op de ingeslagen weg.

Over mij
Ik ben sinds 2010 raadslid, met als aandachtsgebieden: veiligheid, wonen, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, milieu, openbare ruimte en groen. Sociaal betrokken en progressief bevlogen vanuit hart en nieren. Bindende ideeën en praktische oplossingen.