Raadslid

Erwin Derks

Transitie langdurige zorg, WMO, Financiën, Stationsgebied | Wijk: Utrecht Zuidwest

Als fractieondersteuner heb ik me de afgelopen paar jaar al beziggehouden met de veranderingen in de gemeentelijke zorgtaken. In die rol heb ik er samen met Marleen aan bij kunnen dragen dat bezuinigingen op de huishoudelijke hulp deels werden teruggedraaid en dat er nu eindelijk maatwerk wordt geleverd. Ook nu, als raadslid, zal ik me met deze zorgtaken (Wet maatschappelijke ondersteuning) bezig blijven houden. Daarnaast mag ik me storten op de gemeentelijke financiën en zal ik samen met Rick van der Zweth als fractieondersteuner de portefeuille ‘Stationsgebied’ voor mijn rekening nemen.

Zeer verschillende onderwerpen dus, waarover ik vooral ook buiten het stadhuis met veel mensen in gesprek wil. Om het gezicht van de PvdA te laten zien, te luisteren en inzichten op te doen. En met die inzichten te helpen om onze stad een stad te laten zijn waar iedereen zich thuis voelt en waarvan iedereen kan genieten. Tot de verkiezingen van maart 2018 zal ik me hier hard voor inzetten, en als het aan mij ligt ook daarna.