Doneer

Samen bouwen we aan een sterker en socialer Utrecht!
Met uw bijdrage kunnen we tijdens de verkiezingscampagnes nog meer Utrechters betrekken en bereiken om samen te strijden voor een socialer en rechtvaardiger Utrecht. Een verbonden stad waarin iedereen mee kan doen; gelijke kansen, goede banen en fijne wijkvoorzieningen.

We zijn blij met alle vormen van steun. Kijk wat u mogelijk kunt maken.
U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN NL90RABO0135084709 ten name van PvdA Utrecht, o.v.v. Campagne.

Hartelijk dank! Wij stellen uw bijdrage zeer op prijs.