Raadsleden

Rick van der Zweth

Rick van der Zweth

Fractievoorzitter

Werk & Inkomen, Economie, Financiën, Gemeentelijke organisatie, Vastgoed, Stationsgebied, Uithoflijn, Sport, Wijkgericht werken & Participatie, Wijkaanpak Overvecht
Bülent Isik

Bülent Isik

Raadslid

Veiligheid & Openbare orde, Wonen, Duurzaam Wonen, Ruimtelijke ordening, Grondzaken, Openbare ruimte & Groen, Verkeer, Milieu
Ilse Raaijmakers

Ilse Raaijmakers

Raadslid

Volksgezondheid, Zorg & Welzijn, Jeugd, Zorg, Duurzaamheid, Diversiteit, Cultuur & Monumenten, Onderwijs, Asiel & Integratie
Hester Assen

Hester Assen

Raadslid -met zwangerschapsverlof-

Volksgezondheid, Zorg & welzijn, Jeugd, Cultuur & Monumenten, Onderwijs, Duurzaamheid, Dierenwelzijn, Integratie & Discriminatie