Raadsleden

Rick van der Zweth

Rick van der Zweth

Fractievoorzitter

Wonen, RO (incl. Merwede, Rijnenburg, Leidsche Rijn), Grondzaken, Openbare Ruimte, Dierenwelzijn, Financiën en Participatie.
Hester Assen

Hester Assen

Raadslid

Hester Assen is de komende periode met verlof. Titus Stam vervangt haar als raadslid.
Ilse Raaijmakers

Ilse Raaijmakers

Raadslid

Werk & Inkomen, Personeel en Organisatie, Burgerzaken, Diversiteit, WMO, Welzijn, Onderwijs, Bibliotheken, Volksgezondheid, Sekswerk, Toegankelijkheid, Energie, Milieu, Duurzaamheid, Groen en Klimaatadaptatie.
Titus Stam

Titus Stam

Raadslid

Veiligheid, Openbare Ruimte, Cultuur, Stationsgebied, Vastgoed, Asiel en Integratie, Sport, studenten, Ruimtelijke ordening en Erfgoed
Mohamed Talhaoui

Mohamed Talhaoui

Raadslid

Mobiliteit, Economische Zaken, Circulaire Economie/Afval, Samen voor Overvecht/Wijkaanpak, Jeugd en jeugdzorg, MBO/HBO/WO en Sport