Raadsleden

Rick van der Zweth

Rick van der Zweth

Fractievoorzitter

Werk & Inkomen, Economie, Financiën, Gemeentelijke organisatie, Vastgoed, Stationsgebied, Uithoflijn, Sport, Wijkgericht werken & Participatie, Wijkaanpak Overvecht
Hester Assen

Hester Assen

Raadslid

Volksgezondheid, Zorg & welzijn, Jeugd, Cultuur & Monumenten, Onderwijs, Duurzaamheid, Dierenwelzijn, Integratie & Discriminatie
Ilse Raaijmakers

Ilse Raaijmakers

Raadslid

Werk & inkomen, diversiteit, integratie, zorg en jeugd en mobiliteit
Bülent Isik

Bülent Isik

Tijdelijk met ziekteverlof

Veiligheid & Openbare orde, Wonen, Duurzaam Wonen, Ruimtelijke ordening, Grondzaken, Openbare ruimte & Groen, Verkeer, Milieu