Partij

De Partij van de Arbeid (PvdA) is een progressieve, sociaal-democratische partij, opgericht in 1946. De PvdA strijdt voor gelijke kansen, spreiding van macht en inkomen, emancipatie en solidariteit. Wij vinden dat sociale rechtvaardigheid eens te meer bewerkstelligd moet worden door bestaanszekerheid, goed werk, verheffing en binding. In onze, snel veranderende wereld, zijn nieuwe zekerheden nodig. Want: zonder zekerheid geen vertrouwen in de toekomst.

Ook in Utrecht staat de PvdA voor sociale rechtvaardigheid. Voor zekerheden voor iedereen. Zekerheid als het gaat om fatsoenlijk loon voor goed werk. Voor gelijke toegang tot het onderwijs en stageplaatsen. Voor betaalbare woningen voor álle Utrechters. Wij zetten ons in voor een stad waar de wijken net zo belangrijk zijn als de binnenstad. Waar iedereen kan meedoen en we samen kunnen genieten van deze prachtige stad!

In Utrecht heeft de PvdA vier zetels in de gemeenteraad. We hebben een actieve en levendige lokale afdeling, met zo’n 1500 leden. Binnen de vereniging vinden verschillende activiteiten plaats, zoals het Rode Café, debatavonden, borrels en kennismakingsbijeenkomsten. Het afdelingsbestuur zorgt voor de dagelijkse aansturing van de vereniging. Zij organiseren regelmatig een algemene ledenvergadering (ALV) waar de belangrijke zaken, zoals bijvoorbeeld het vaststellen van het verkiezingsprogramma, de kandidatenlijst en de begroting, besproken worden. De stem van onze leden, en dus ook van jou, is belangrijk! De ALV is immers het hoogste orgaan van de afdeling. De ALV’s staan altijd aangekondigd op de agenda.

Ook op andere manieren kunnen leden actief worden. Bekijk alle opties hier.

Werkgroepen: denk mee!
De raads- en commissieleden van de PvdA strijden in de gemeenteraad voor onze waarden en visie voor Utrecht. Zij doen dit echter niet alleen maar steunen op betrokken bewoners in de stad. Op verschillende beleidsterreinen zijn er werkgroepen, met als doel het uitwisselen van informatie en meningsvorming rondom actuele ontwikkelingen binnen gemeentelijke en landelijke beleidskwesties, vanuit een PvdA perspectief.

De werkgroepen hebben een belangrijke adviserende rol en denken ook mee bij de totstandkoming van verkiezingsprogramma’s en gemeentebegrotingen.

In de afdeling zijn de volgende werkgroepen actief:

Wil je meer weten? Mail dan naar [email protected]
Voor jonge leden zijn er natuurlijk de Jonge Socialisten Utrecht.