Partij

De Partij van de Arbeid (PvdA) is een progressieve, sociaal-democratische partij, opgericht in 1946. De PvdA strijdt voor gelijke kansen, spreiding van macht en inkomen, emancipatie en solidariteit. Wij vinden dat sociale rechtvaardigheid eens te meer bewerkstelligd moet worden door bestaanszekerheid, goed werk, verheffing en binding. In onze, snel veranderende wereld, zijn nieuwe zekerheden nodig. Want: zonder zekerheid geen vertrouwen in de toekomst.

Ook in Utrecht staat de PvdA voor sociale rechtvaardigheid. Voor zekerheden voor iedereen. Zekerheid als het gaat om fatsoenlijk loon voor goed werk. Voor gelijke toegang tot het onderwijs en stageplaatsen. Voor betaalbare woningen voor álle Utrechters. Wij zetten ons in voor een stad waar de wijken net zo belangrijk zijn als de binnenstad. Waar iedereen kan meedoen en we samen kunnen genieten van deze prachtige stad!

In Utrecht heeft de PvdA 3 zetels in de gemeenteraad. We hebben een actieve en levendige lokale afdeling, met zo’n 1500 leden. Binnen de vereniging vinden verschillende activiteiten plaats, zoals het Rode Café, debatavonden, borrels en kennismakingsbijeenkomsten. Het afdelingsbestuur zorgt voor de dagelijkse aansturing van de vereniging. Zij organiseren regelmatig een algemene ledenvergadering (ALV) waar de belangrijke zaken, zoals bijvoorbeeld het vaststellen van het verkiezingsprogramma, de kandidatenlijst en de begroting, besproken worden. De stem van onze leden, en dus ook van jou, is belangrijk! De ALV is immers het hoogste orgaan van de afdeling. De ALV’s staan altijd aangekondigd op de agenda en vinden meestal plaats in het partijkantoor op de Van Brammendreef.

Ook op andere manieren kunnen leden actief worden. Je kunt lid worden van de werkgroep wonen en wijken, onderwijs, ouderen, verkeer, zorg en welzijn of werk en inkomen. Voor jonge leden die nog niet precies weten wat de mogelijkheden zijn en wat het beste bij hen past, is er de werkgroep Dynamiek.