Wethouder

Dennis de Vries

Wonen en Volkshuisvesting, Jeugd en Jeugdzorg, Wijk- en Buurtaanpak, mbo, Vastgoed

‘’Ik ben Dennis de Vries, 37 jaar. Ik woon samen met mijn vrouw Miryam en onze zonen Lenn (9) en Roe (7) met veel plezier in onze mooie stad. In Haarlem heb ik het CIOS gevolgd (sport en bewegen) en vervolgens ben ik naar Utrecht verhuisd om te studeren aan de Pabo.’’

Na zijn studententijd is Dennis, zoals zovelen, blijven hangen in Utrecht: ‘’Ik ben gaan werken als leerkracht in Overvecht en woonde in de mooie Betonbuurt. Hier merkte ik al hoe groot de tweedeling in onze stad is. Veel kinderen in mijn klas hadden te maken met leer- en ontwikkelingsachterstanden, maar ook met bijvoorbeeld een slechte gezondheid. Ik kwam er hier achter dat deze kinderen al op de basisschool met een achterstand begonnen.’’

Na enkele jaren voor de klas gestaan te hebben is Dennis als schoolleider op dezelfde school aan de slag gegaan. Als schoolleider probeerde hij samen met ouders en de lokale PvdA ook de wijk te verbeteren. Zo streed hij voor een betere verkeersveiligheid, en was hij ook erg betrokken bij het tegengaan van segregatie in het onderwijs.

De afgelopen jaren was hij actief als directeur van Stichting Vreedzaam waarbij hij samen met ouders, jongerenwerk, wijkagenten, sociaal makelaars en andere opvoeders werkte aan de Vreedzame Wijk als democratische oefenplek. Door op deze manier samen op te voeden werkt Stichting Vreedzaam aan een positief en sociaal klimaat in de wijk.

‘’Nu is er een nieuwe kans om mij keihard in te zetten voor een eerlijkere, socialere stad.’’ aldus Dennis. ‘’De komende jaren hoop ik als wethouder mijn steentje bij te dragen om zo een stevig sociaaldemocratisch geluid te laten horen in het college, maar zeker in de stad. Ik wil dit bereiken door benaderbaar te zijn, met een activistische instelling. Ten slotte kan ik dit niet alleen; ik hoop dan ook dat we elkaar hier de komende vier jaar scherp op houden zodat we ons samen kunnen inzetten voor gelijke kansen. Samen met de fractie, de afdeling en alle inwoners wil ik mij keihard inzetten voor Utrecht.’’

Wil je contact opnemen met Dennis? Stuur dan een mail via [email protected]. Of volg hem op Instagram of Twitter.