Project- en Werkgroepen

Projectgroepen: doe mee!
Sinds een tijdje werken we met projectgroepen, waarmee we ons sociaaldemocratische verhaal aan heel Utrecht laten horen. Anders dan de werkgroepen (die verderop worden genoemd) die vooral de inhoud induiken, zijn de projectgroepen er om het politieke verhaal op onze belangrijkste thema’s aan heel Utrecht te laten horen. We gaan dus voor actie!

Aan de volgende drie projectgroepen kun je deelnemen:

  • Werk en Armoedebestrijding
  • Jeugd, Zorg en Onderwijs
  • Wonen en Wijken

Wil je meer weten over een van de projectgroepen? Mail dan naar secretaris@pvdautrecht.nl

Werkgroepen: denk mee!
De raads- en commissieleden van de PvdA strijden in de gemeenteraad voor onze waarden en visie voor Utrecht. Zij doen dit echter niet alleen maar steunen op betrokken bewoners in de stad. Op verschillende beleidsterreinen zijn er werkgroepen, met als doel het uitwisselen van informatie en meningsvorming rondom actuele ontwikkelingen binnen gemeentelijke en landelijke beleidskwesties, vanuit een PvdA perspectief.

De werkgroepen hebben een belangrijke adviserende rol en denken ook mee bij de totstandkoming van verkiezingsprogramma’s en gemeentebegrotingen.

In de afdeling zijn de volgende werkgroepen actief: