Commissieleden

Ilse Raaijmakers

Ilse Raaijmakers

Commissielid en eerste opvolger

Werk & Inkomen, Armoedebeleid
Jacolien Krooneman

Jacolien Krooneman

Commissielid

Maatschappelijke Ondersteuning, Welzijn
Hilde de Snoo

Hilde de Snoo

Commissielid

Volksgezondheid, Jeugdzorg