Commissieleden

Lau Bosse

Lau Bosse

Commissielid

Energietransitie, Sport
Hilde de Snoo

Hilde de Snoo

Commissielid

Volksgezondheid, Jeugdzorg
Ilse Raaijmakers

Ilse Raaijmakers

Commissielid en eerste opvolger

Werk & Inkomen, Armoedebeleid