Commissieleden

Ilse Raaijmakers

Ilse Raaijmakers

Commissielid en eerste opvolger

Werk & Inkomen, Armoedebeleid
Hilde de Snoo

Hilde de Snoo

Commissielid

Lau Bosse

Lau Bosse

Commissielid

Energietransitie, Sport
Ilse Raaijmakers

Ilse Raaijmakers

Commissielid

Volksgezondheid, Zorg & Welzijn, Jeugd, Zorg, Duurzaamheid, Diversiteit, Cultuur & Monumenten, Onderwijs, Asiel & Integratie