Veelgestelde vragen over standplaatsen in Utrecht

Door Mohamed Talhaoui op 15 maart 2024

Wat staat ons de komende tijd te wachten rondom het standplaatsenbeleid?
Er is de afgelopen tijd veel onrust in de stad geweest over de verdeling van de standplaatsen. De PvdA begrijpt dat die onzekerheid voor de huidige standplaatshouders erg naar is en wil dan ook zo snel mogelijk duidelijkheid bieden. Dit doen we door af te zien van loten en door de plekken op een eerlijke manier te verdelen.

Een nieuw standplaatsenbeleid, waarom is dat nodig?
In Utrecht zijn 81 standplaats-vergunningen verleend op gemeentegrond. Deze vergunning is nodig voor het innemen van een standplaats op straat voor bijvoorbeeld de verkoop van kaas of vis. Vanaf 1 januari 2024 verlopen de huidige standplaatsvergunningen op gemeentegrond. De nieuwe vergunningen moeten verleend worden in lijn met de Europese Dienstenrichtlijn, door Nederland vastgelegd in de Nederlandse Dienstenwet.

Wat betekent de Europese en Nederlandse Dienstenwet voor de huidige standplaatsen?
Het betekent dat vaste standplaatsen op een zodanige wijze moeten worden gegund dat iedereen zo’n vergunning kan aanvragen. Alle aanvragers, zittend of nieuw, moeten gelijke kansen hebben volgens deze wetten.  Vergunningen worden niet meer automatisch verlengd om zo andere ondernemers ook een kans op een plek te geven. Het college werkt aan een nieuwe verdelingsmethodiek voor de huidige standplaatsen.

Om hoeveel standplaatsen gaat dit precies?
In totaal staan op de nieuwe locatielijst 77 standplaatslocaties waarvoor 86 nieuwe vergunningen worden uitgegeven. Op een aantal locaties gaat het om meerdere vergunningen (stadagen). Ook heeft het college het voornemen om later in elk geval 10 extra standplaatsen te vergunnen.

Worden de huidige standplaatsen verdeeld door te loten?
Op initiatief van de PvdA komt er geen loting meer. Loten doet geen recht aan de situatie waarin de huidige standplaatshouders zitten. In het raadsdebat van 6 april 2023 is door een meerderheid van de raad besloten dat loten niet als verdelingssysteem zal worden gebruikt. Loten kan nu alleen nog als na verschillende selectierondes bijvoorbeeld twee ondernemers overblijven met nagenoeg dezelfde kenmerken. Loten kan dus alleen als eindstation van selectie.

Wat gaat er gebeuren met de twee standplaatsen op de bruggen bij de Oudegracht?
Deze twee standplaatsen zouden worden verplaatst naar het Vredenburg vanwege de drukte en mogelijk onveilige locaties. In het raadsdebat van 6 april 2023 is een motie van de PvdA om beide standplaatsen te behouden, door een ruime meerderheid van de raad, aangenomen. Hiermee zijn beide standplaatsen behouden, dit betekent helaas niet dat de huidige standplaatshouders per definitie ook op die plaats kunnen blijven. Dat wordt bepaald door de selectiecriteria en de ruimte die wetgeving biedt. De wethouder zal komen met een raadsvoorstel waarin die criteria staan beschreven. Voor de PvdA is het belangrijk dat een wijkplan als criterium wordt meegenomen.

Mohamed Talhaoui

Mohamed Talhaoui

 

Meer over Mohamed Talhaoui