Een eerlijk loon voor iedereen die voor Utrecht werkt!

Door Ilse Raaijmakers op 6 november 2023

Het is goed dat er in Nederland nu zoveel aandacht is voor bestaanszekerheid. Heel veel mensen kunnen namelijk niet goed rondkomen – ook mensen die werken. Een hoger minimumloon is daarom noodzakelijk om goed mee te kunnen doen. Hopelijk komt daar na 22 november eindelijk verandering in – maar veel is nog onzeker. Daarom moeten we in Utrecht in de tussentijd alles doen om ervoor te zorgen dat mensen een zeker loon verdienen.  In februari 2022 heeft de raad een motie aangenomen om een minimumloon van €14/uur te vragen bij aanbestedingen. Ruim 1,5 jaar later moeten we helaas constateren dat er nog geen aanbesteding is geweest waarbij de gemeente dit heeft toegepast, ondanks de inspanningen die zijn gedaan. Ook zijn we ingehaald door de grote inflatie en stijging van kosten waarbij 14 euro ook niet meer toereikend is.

Daarbij moeten we ook naar de eigen organisatie kijken. Als je in dienst bent bij de gemeente zelf, dan geldt een goede cao en heb je recht op een minimum uurloon van 14 euro per uur – met uitzicht op cao-onderhandelingen waardoor dit waarschijnlijk gaat stijgen. Veel mensen werken via een aanbesteding voor de gemeente, waarvoor die cao niet geldt. Daarom riepen wij met GroenLinks en andere partijen het college op om volgend jaar aanbestedingen aan te gaan waar hetzelfde minimumloon geldt als in de gemeente-cao. Goed dat een meerderheid van de gemeenteraad instemde met ons voorstel. Tijd om werk te maken van bestaanszekerheid!