Onderwijssegregatie in Utrecht tegengaan

Door Ilse Raaijmakers op 26 april 2024

Goed nieuws! Gisteren stemde de Utrechtse raad in met ons voorstel om met een plan van aanpak te komen om onderwijssegregatie in Utrecht tegen te gaan.

Utrechtse schoolpleinen zijn steeds minder een afspiegeling van de samenleving, kinderen van verschillende achtergronden komen elkaar steeds minder tegen.
En dat is een probleem: zo houden we de leefwereld van kinderen klein. We willen dat kinderen van allerlei achtergronden en vanuit verschillende economische groepen elkaar tegenkomen. Want als kinderen opgroeien in bubbels, werkt dat door op latere leeftijd. Dan komt de sociale cohesie onder druk.

Bovendien zorgt de segregatie in het onderwijs ervoor dat op sommige scholen meer leerlingen zitten die een risico hebben op taalachterstand of leer- en ontwikkelproblemen. Juist op die scholen is het lerarentekort vaak het grootst. Dit vergroot de kansenongelijkheid nog meer.

Om die vicieuze cirkel te doorbreken willen we een actieplan om onderwijssegregatie tegen te gaan. We moeten alles inzetten om ervoor te zorgen dat kinderen met verschillende culturele en economische achtergronden elkaar meer tegenkomen.