16 december 2020

PvdA Ombudsteam Utrecht helpt!

Het PvdA Ombudsteam Utrecht bestaat 11 jaar. Het Ombudsteam is opgericht om mensen te helpen die verstrikt raken in bureaucratische regels, die zich onrechtvaardig behandeld voelen of voor wie het beleid slecht uitpakt. In Utrecht bestaat het team uit Tilly Fast, Peter de Klerk en Rudolf van der Ham.

Ombudsteam is hard nodig

Tilly Fast: “We hebben in die 11 jaar bijna 500 problemen behandeld. We kregen eerst zo’n 55 zaken per jaar binnen, maar de laatste jaren is dit aantal sterk gedaald. Het afgelopen jaar hielpen we 13 mensen. Begin dit jaar werden er weer regelmatig problemen bij ons gemeld, maar na half maart is het logischerwijs stilgevallen.

We helpen mensen door te luisteren, het probleem uit te zoeken, contact met instanties te leggen en zo nodig en mogelijk het beleid of de regels te (laten) veranderen. En wat blijkt? Ondanks dat we relatief weinig mensen hielpen zijn we nog steeds hard nodig”.

Korting bijstand niet terecht

Tilly schetst een aantal zaken waar het Ombudsteam in het afgelopen jaar aan gewerkt heeft. “Aisa, een alleenstaande moeder, belt ons in paniek. Ze is vreselijk gestrest, slaapt heel slecht, loopt bij de huisarts. In een brief zegt de afdeling Werk & Inkomen (W&I) dat ze € 2500 moet terugbetalen. Dat geld heeft ze helemaal niet. Ze snapt er ook niets van. Ze zou alimentatie krijgen? Maar dat is helemaal niet zo. Bang om iets verkeerd te doen, levert ze altijd alle bankafschriften in bij W&I. Waarom hebben ze nooit iets gezegd?”

Het team gaat langs bij Aisa. Eerst maar eens rustig praten en alles uitzoeken. Gelukkig heeft ze alle bankafschriften en papieren van W&I bewaard. Tilly: “Dan stuiten we op een brief van het LBIO, het landelijk bureau dat de alimentatie voor Aisa bij haar ex int. Het LBIO heeft een overzicht gegeven van de aan Aisa uitbetaalde alimentatie. Hier had W&I om verzocht. In dit overzicht staat heel duidelijk dat vanaf 2017 geen alimentatie meer is uitbetaald, omdat haar ex te diep in de schulden zit. Hoe kan W&I concluderen dat ze nog steeds alimentatie ontvangt? We nemen contact op met W&I. Aisa kan natuurlijk altijd bezwaar indienen wordt gezegd. Ja, maar grote fouten moeten toch gelijk recht gezet kunnen worden? Dat is W&I gelukkig met ons eens. Ze gaan het nakijken”.

Rustig slapen

Tilly vervolgt: “Snel bellen ze terug. Het is duidelijk, er is een grote fout gemaakt. Ze krijgt inderdaad al 2,5 jaar geen alimentatie meer. De terugvordering van € 2.500 wordt snel ingetrokken. Zonder dat Aisa het in de gaten had was haar bijstand die maand direct al gekort met € 450, bijna de helft van haar uitkering. Ook zien ze nu, dat de afgelopen twee jaar zo nu en dan bedragen ten onrechte op haar uitkering zijn ingehouden. Het wordt allemaal direct rechtgetrokken. Aisa krijgt € 1.400 op haar rekening gestort. Aisa is ontzettend blij en kan haar geluk niet op. Ze kan eindelijk weer rustig slapen”. Tilly concludeert: dit is waar we het voor doen.

Beleid veranderen samen met de fractie

Om onrechtvaardig uitwerkend beleid te veranderen schakelt het team zonodig de PvdA-raadsfractie of Tweede Kamerleden in. Zo heeft de raadsfractie schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder over de onterechte korting op de bijstand. Welke checks zijn ingebouwd om informatie over het inkomen te controleren alvorens er gekort wordt op de bijstand? Hoe wordt er op toegezien, dat de beslagvrije voet wordt toegepast?

Armoederegelingen

Ook bij problemen met armoederegelingen werken we samen. Tilly beschrijft een volgende zaak. “Maria meldde zich, ze maakte zich grote zorgen. Ineens kreeg ze maar 50 euro langdurigheidstoeslag. Eerst was dat 600 euro. Ze kan het geld zo goed gebruiken als alleenstaande moeder van een jong kind. We zochten het uit. De langdurigheidstoeslag of eigenlijk individuele inkomenstoeslag krijg je als je langer dan drie jaar moet rondkomen van een minimuminkomen. Het is een landelijke regeling, maar de gemeente mag de voorwaarden stellen. Nu had het Nibud laten zien dat de groep alleenstaande ouders met kinderen onder de 12 jaar ook bij lage inkomens ruimschoots geld overhielden. Verschillende gemeenten, waaronder Utrecht, wilden daarom in 2017 de toeslag voor deze groep in drie jaar tijd afbouwen naar € 0. Maar daar stak de rechter een stokje voor: gemeenten mogen doelgroepen niet uitsluiten van de individuele inkomenstoeslag. Utrecht besloot daarop de toeslag af te bouwen tot € 50. De PvdA-fractie vond indertijd deze korting op de toeslag veel te heftig. Want het kan wel zijn, dat gemiddeld alleenstaande ouders ruimschoots geld overhouden, veel mensen kwamen toch in de problemen. Ook Maria geeft aan, dat ze moeilijk kan rondkomen, ondanks allerlei andere Rijksregelingen. Maar de PvdA-fractie kreeg indertijd helaas geen meerderheid. De afgelopen tijd heeft de fractie er zich ook hard voor gemaakt. De fractie zal dit de komende tijd ook blijven doen, zeker bij de debatten rondom de armoederegelingen”.

PvdA Ombudsteam is er voor iedereen

Het Ombudsteam is dus nog hard nodig. Ken je iemand die ook verstrikt zit in de regels, zich onrechtvaardig behandeld voelt of voor wie het beleid slecht uitwerkt?

Stuur een mail naar [email protected] of bel naar 06-51000492 of 030-2861121 (fractiekantoor).