3 juni 2014

PvdA Utrecht: spoeddebat over tijdelijke werklocatie prostituees

zandpad De Utrechtse gemeenteraadsfractie van PvdA heeft een spoeddebat aangevraagd over het besluit van de gemeente Utrecht dat er geen tijdelijke raamprostitutie komt bij het Zandpad.

Vanmiddag maakten burgemeester Van Zanen en wethouder Jansen dat bekend tijdens een ingelaste persconferentie. Volgens het college zou de inrichting van de tijdelijke zone met maximaal 32 kamers in het meest gunstige geval uiterlijk 4 maanden voor de definitieve locatie aan de Einsteindreef in gebruik genomen kunnen worden. De kosten van 450.000 euro vinden zij hiervoor te hoog.

De PvdA vindt het uiterst opmerkelijk dat nu ineens blijkt dat de tijdelijk locatie mogelijk pas later gerealiseerd kan worden dan de definitieve locatie en in het meest gunstigste geval – zonder beroepsprocedures- maar 4 maanden eerder gereed kan zijn dan de definitieve locatie. PvdA-raadslid Marleen Haage: “Afgelopen april heeft de raad in ruime meerderheid ingestemd met het voorstel om tijdelijke raamprostitutie mogelijk te maken. Het college gaf destijds aan dat haast was geboden met dit besluit om spoedig werkplekken te kunnen realiseren voor de prostituees die inmiddels al een jaar hun beroep niet kunnen uitoefenen.”.

Nu blijkt dat pas in augustus 2015 en bij bezwaarprocedures pas februari 2016 de eerste ramen weer kunnen opengaan, lijkt de haast van afgelopen april onnodig. Haage: “De wetgeving en procedures zijn in de tussentijd niet gewijzigd. Ook hebben we door haast de omwonenden niet goed kunnen consulteren. Via een spoeddebat willen wij opheldering van het gemeente over de voorgestelde aanbestedingsprocedure, waardoor de uitvoering van tijdelijke en definitieve locatie zo dicht op elkaar komen te liggen. We willen weten op welke aannames de gemeente haar keuze heeft gebaseerd. Ook willen we weten wat de gevolgen zijn voor de vrouwen en hoe we de tijd tot februari 2016 voor hen kunnen overbruggen. Mogelijk dat een second opinion kan worden aangevraagd over de aanbestedingsprocedure.”.

De PvdA heeft al de steun van GroenLinks toegezegd gekregen voor de aanvraag van een spoeddebat en zoals het er nu voor staat lijkt het voorstel ook op steun van andere partijen te kunnen rekenen. Mocht dit daadwerkelijk het geval zijn, wordt het op 12 juni voorafgaand de reguliere raadsvergadering gehouden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marleen Haage (06-18119590).