11. Onze financiële keuzes
Verkiezingsprogramma

11. Onze financiële keuzes

De PvdA wil in dit programma stevig investeren in Utrecht en de Utrechters. Daarvoor moet de investerings- en uitvoeringskracht van de gemeente aanzienlijk worden verhoogd. De afgelopen jaren bleven er meestal vele miljoenen euro’s op de plank liggen. Die trend moeten we keren. Ook gaan we de onbekendheid met en daarmee het niet-gebruik van (sociale) voorzieningen actief terugdringen, zodat dit belastinggeld terecht komt bij de mensen voor wie het bedoeld is en die het hard nodig hebben. De coronacrisis heeft extra duidelijk gemaakt dat extra investeringen in onze stad dringend noodzakelijk zijn. Een sterke (gemeente) overheid kan hierin het verschil maken. 

Uiteraard is de rode draad van de PvdA in het financiële beleid: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Dit vergt stevige en solidaire politieke keuzes.

11.1 Solidair investeren in onze stad

De PvdA heeft in de afgelopen acht jaar via jaarlijkse tegenbegrotingen laten zien dat er steeds een financieel solide én solidair alternatief was voor het beleid van de afgelopen twee colleges. Door te investeren in bijvoorbeeld wonen en wijken, armoedebestrijding en sport en cultuur. Door te bezuinigingen op bijvoorbeeld citymarketing en het verhogen van de inkomsten van de gemeente, door de mensen die dat het beste kunnen dragen. Deze lijn trekken we de komende jaren door.

Onze keuzes:

Nieuwe taken met voldoende middelen

We accepteren alleen nieuwe taken van het Rijk of andere overheden, als hiervoor voldoende middelen beschikbaar worden gesteld.

Extra bijdragen worden één op één voor het betreffende doel ingezet

Extra bijdragen vanuit het Rijk, zoals geld voor kinderen in armoede of voor jeugdzorg, worden één op één voor het betreffende doel ingezet, ook als het geld via de algemene uitkering van het Gemeentefonds beschikbaar komt.

Stedelijke investeringsagenda en uitvoeringsplan

We maken een stedelijke investeringsagenda en een uitvoeringsplan, dat ervoor zorgt dat er geen miljoenen meer op de plank blijven liggen.

Budgetten voor voorzieningen groeien mee

Budgetten voor voorzieningen op gebied van bijvoorbeeld sport, cultuur en armoedebeleid laten we meegroeien met de groei van de stad.

Solidair verhogen van inkomsten

Wanneer extra geld nodig is, kiezen we niet voor het bezuinigen op essentiële voorzieningen voor Utrechters. We kijken dan naar het op solidaire wijze verhogen van de inkomsten, via onder andere de onroerendzaakbelasting (ozb) en de toeristenbelasting.

Kwijtscheldingen blijven bestaan

Kwijtscheldingen van belastingen en heffingen voor mensen met een laag inkomen blijven bestaan. De communicatie hierover wordt verbeterd, zodat iedereen die in aanmerking komt voor kwijtschelding hier ook gebruik van maakt.

Deel dit