Penningmeester

Hans Simons

Hans Simons

Over Hans Simons

[email protected]

Utrecht weer voor iedereen: dit was ons motto tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, waar ik mede-campagneleider van was. Ik vond het toen al een krachtige boodschap, en ik sta nog steeds achter de ideeën en waarden waar het voor staat. Zelf ben ik in 2017 naar Utrecht verhuisd, en ik kan niet anders dan concluderen dat ik mijzelf in een gelukkige positie vind dat Utrecht er voor mij wél is geweest. Als ik echter de afgelopen jaren om mij heen kijk, zie ik ook dat dat zeker niet het geval is voor iedereen. In mijn wijk, Kanaleneiland, zijn de huren omhooggeschoten. Ook de onderlinge verschillen zijn alleen maar toegenomen: in Kanaleneiland ligt het gemiddelde aantal gezonde levensjaren een stuk lager dan bijvoorbeeld in Utrecht Oost.

Het was voor mij een van de redenen om in 2020 lid te worden van de PvdA: ik geloof dat de sociaaldemocratische waarden en ideeën nog altijd de beste oplossingen bieden voor de vele problemen waar we in Utrecht mee te maken hebben. Ik voelde me ook snel thuis in de Utrechtse rode familie. In mijn rol als penningmeester wil ik in het bestuur zorgen voor gezonde financiën binnen onze afdeling, waarover we altijd verantwoording kunnen afleggen. Op deze manier kunnen we het hele jaar door activiteiten voor onze leden en achterban organiseren. Zo wil ik mij blijven inzetten voor de PvdA om Utrecht inderdaad weer voor iedereen te maken.