Reactie PvdA Utrecht op financieel tekort gemeente Utrecht

Door Rick van der Zweth op 21 maart 2024

De gemeente Utrecht stevent af op een groter financieel tekort dan aanvankelijk verwacht. Dat tekort is ontstaan omdat het Rijk heeft besloten om te bezuinigen op onder andere het gemeentefonds. Het grootste deel van de inkomsten van de gemeente komt uit dit fonds. Dat dwingt gemeentes om te bezuinigen en daarmee brengt het Rijk de bestaanszekerheid van veel mensen in gevaar. De klappen komen bijvoorbeeld terecht bij Jeugdzorg en mensen die thuiszorg krijgen. “Deze rekening van het Rijk is echt onverantwoord,” aldus fractievoorzitter Rick van der Zweth. “Al vanaf het moment dat we weten dat deze bezuinigingen eraan zitten te komen, heeft de PvdA Utrecht er zich voor ingezet om de allerkwetsbaarste Utrechters te ontzien.” 

Het tekort was al bekend, maar door een rekenfout van het Utrechtse college blijkt het gat nu groter te zijn dan we aanvankelijk dachten. Dat is een groot probleem, want het betekent dat de keuzes die we moeten gaan maken voor de komende tijd nóg scherper zullen worden. Als het Rijk niet bijspringt om het door zichzelf veroorzaakte tekort op te lossen, staat er veel op het spel. Het is goed mogelijk dat sommige gemeentelijke voorzieningen waar we nu met zijn allen aan gewend zijn dan zullen verdwijnen. De raad ging afgelopen donderdag voor de eerste keer in debat over deze zware opgave. Rond de debatten over de Voorjaarsnota in juli zal er meer duidelijk worden. 

Voor de PvdA geldt nog steeds: we moeten juist nu ongelijk blijven investeren. Rick van der Zweth:Dat betekent bijvoorbeeld dat we moeten bepalen wat écht prioriteit heeft voor de bestaanszekerheid van Utrechters. Bij lastige keuzes zullen sommige wijken en buurten meer ontzien moeten worden in de bezuinigingen dan andere.” Wat ons betreft ligt ook alles op tafel om de inkomsten van de gemeente te verhogen om zo het tekort (deels) op te lossen. Verder wil de PvdA weten waarom het tekort zolang onopgemerkt bleef, en we hebben vragen over de manier waarop de raad is geïnformeerd, want dit tekort had al langer geleden bekend had moeten zijn. 

Tot slot moeten we de ogen op de bal houden: het Rijk geeft steeds meer taken aan gemeenten, zoals jeugdzorg en andere sociale voorzieningen, maar maakt daar steeds minder geld voor vrij. Deze rekening van het Rijk stort nu alle gemeenten in Nederland in een financieel ravijn, met grote gevolgen voor inwoners. Als het de Tweede Kamer en het kabinet menens is met bestaanszekerheid, moeten de geplande bezuiniging op het gemeentefonds teruggedraaid worden.  

Maak je je zorgen over dit nieuws of wil je wat kwijt? Je kunt altijd contact opnemen met onze fractie via [email protected] of met fractievoorzitter Rick.  

Rick van der Zweth

Rick van der Zweth

Wat mij motiveert: Utrecht is een prachtige stad, maar we staan voor grote uitdagingen. De woningmarkt is totaal overspannen, veel van onze stadsgenoten hebben moeite om de rekening te kunnen betalen en de pandemie en energiecrisis heeft veel Utrechters op een nog grotere achterstand gezet. Wat ik al langer zie in onze stad, is een

Meer over Rick van der Zweth