Fractievoorzitter

Rick van der Zweth

Werk & Inkomen, Economie, Financiën, Gemeentelijke organisatie, Vastgoed, Stationsgebied, Uithoflijn, Bewonersparticipatie, Sport

Onze Stad
Objectief gezien gaat het goed met Utrecht. De stad is rijker en populairder dan ooit. Mensen wonen graag in onze stad. Tegelijkertijd bestaat de stad steeds meer uit twee verschillende werelden. De wereld van degenen die het dure leven in de stad kunnen betalen en die van Utrechters die nauwelijks rondkomen en hun wijk achteruit zien gaan. Werelden die enorm van elkaar verschillen qua perspectief en kansen. Ik wil iets tegen die tweedeling doen want Utrecht moet een stad voor iedereen blijven.

Wijken als Overvecht en Kanaleneiland bestaan voor bijna 80% uit sociale huurwoningen. In andere wijken is het percentage soms nog geen 20% Het zijn gescheiden werelden. Er is weinig contact tussen mensen in het ene type wijk en het andere. Die tweedeling baart me zorgen. Dit zit ook in perspectief en kansen. De levensverwachting in Tuinwijk is 12 jaar hoger dan die in Overvecht, terwijl er nog geen kilometer tussen zit. Dat is onbestaanbaar. In nieuwe wijken en buurten dreigen op dezelfde gescheiden manier te worden gebouwd, waarbij de verdeling sociale woningbouw, vrije sector en koop niet in verhouding is. Het werkt tweedeling in de hand, terwijl het ook anders kan en moet. Want een mooie stad is een stad waar mensen samen met elkaar leven.

De PvdA verzet zich tegen deze tweedeling. Met voldoende en betaalbare woningen in gemengde wijken en beleid dat erop is gericht om armoede uit te bannen. Een ongedeelde stad, waar iedereen kans heeft op een goed leven. Want iedereen heeft recht op Utrecht.

Over mij
Ik ben 27, ben geboren in Rotterdam, woon sinds 2009 in Utrecht en werk voor een bank. Dat laatste is wellicht niet de eerste plek waar je een linkse PvdA’er verwacht. De Volksbank is wel een sociale bank met o.a. de ASN als één van haar merken. Daar ben ik gaan werken na mijn studie bestuurskunde, waarvoor ik in 2009 naar Utrecht kwam. Als ik vertelde waar ik vandaan kwam zeiden mensen: “oh Rotterdam dat is toch zo’n lelijke stad.” Vaak gevolgd door de toevoeging dat Utrecht wel echt mooi is. Natuurlijk snap ik echt wel wat mensen bedoelen en dat ze anders tegen de Koopgoot aan kijken dan tegen de Dom. Maar: Rotterdam gaf me wel meer het gevoel dat die niet altijd even mooie stad van iedereen is. Hier in Utrecht zag en zie ik nog steeds dat verschillende groepen Utrechters langs elkaar heen leven.

Inmiddels woon ik in Hoograven, sinds kort samen met mijn vriendin. Ik vind het tekenend als ik over de Jutfaseweg, langs Rotsoord fiets. Aan de ene kant van de Vaartsche Rijn drinken en darten volkse Utrechters in café Cobus en Ons Honk. Aan de andere kant, hemelsbreed ongeveer 50 meter, komt het nieuwe Utrecht samen om te drinken bij Klein Berlijn of te eten in de Watertoren. Daar zie je de tweedeling fysiek voor je. Het motiveert mij om Utrecht een stad voor iedereen te maken.