Werk en inkomen

Raadslid: Ilse Raaijmakers

Doel en activiteiten van de werkgroep
De Werkgroep Werk en Inkomen is het kenniscentrum van onze afdeling voor het gebied van armoedebeleid, sociale zekerheid, re-integratie en werkgelegenheid.

De groep heeft als hoofdtaak:

  • het adviseren van het raadslid met dit onderwerp in de portefeuille 
  • het uitdiepen van thema’s op het werkterrein die onderbelicht blijven;
  • meewerken aan het verkiezingsprogramma.

Werkwijze
We komen maandelijks bijeen op een woensdag op stadhuis en soms online. Allereerst bespreken we actuele raadsstukken en adviseren we het raadslid daarover. Daarnaast zijn er themabijeenkomsten en nodigen we af en toe een deskundige gesprekspartner uit. De nadruk ligt op inhoudelijke discussie en beïnvloeding van het beleid.

Aansluiten of een keer kennismaken? Neem contact op met de coördinator.