Werk en inkomen

Coördinator: Lyan Dijkstra
Fractielid: Rick van der Zweth

Contact: [email protected]

Doel en activiteiten van de werkgroep
De Werkgroep Werk en Inkomen is het kenniscentrum van onze afdeling voor het gebied van armoedebeleid, sociale zekerheid, re-integratie en werkgelegenheid.

De groep heeft als hoofdtaak:
• het adviseren van de woordvoerder op dit terrein in de fractie (Rick van der Zweth);
• het uitdiepen van thema’s op het werkterrein die onderbelicht blijven;
• meewerken aan het verkiezingsprogramma.

Wij komen regelmatig (standaard elke twee maanden, soms tussentijds extra) bijeen, brengen af en toe een werkbezoek of nodigen een deskundige gesprekspartner uit.

Coördinator en raadslid maken de agenda, mede op initiatief van werkgroepleden, die ergens de aandacht voor vragen. De nadruk ligt op inhoudelijke discussie en beïnvloeding van het beleid en af en toe drinken we na afloop nog wat in ’t café aan de overkant van stadhuis.
De werkgroep heeft een vaste kern en een aantal leden, die per onderwerp deelnemen.

Wie belangstelling heeft voor deelname, nodigen wij graag uit om kennis te maken, waarna je kunt beslissen tot de kern toe te treden of voor bepaalde thema’s beschikbaar te zijn.

Heb je interesse om langs te komen en/of mee te doen? Neem contact op met de coördinator.