Werk en inkomen

Coördinator: Wim van Vugt
Fractielid: Rick van der Zweth en Ilse Raaijmakers

Contact: wvvugt@dds.nl

Doel en activiteiten van de werkgroep
De Werkgroep Werk en Inkomen is het kenniscentrum van onze afdeling voor het gebied van armoedebeleid, sociale zekerheid, re-integratie en werkgelegenheid.

De groep heeft als hoofdtaak:
• het adviseren van de woordvoerder op dit terrein in de fractie (Rick van der Zweth);
• het uitdiepen van thema’s op het werkterrein die onderbelicht blijven;
• meewerken aan het verkiezingsprogramma.

Wij komen regelmatig (standaard elke twee maanden, soms tussentijds extra) bijeen, brengen af en toe een werkbezoek of nodigen een deskundige gesprekpartner uit, brengen notities uit voor de fractie (b.v. over reïntegratiebeleid, aanbesteding van diensten), en organiseren van tijd tot tijd ook een openbare bijeenkomst (bijvoorbeeld over de schuldhulpverlening). Informeel is er contact met de wethouder en de tweede kamer fractie.

Voorzitter en raadslid maken de agenda, maar mede op initiatief van werkgroepleden, die ergens de aandacht voor vragen. Af en toe een etentje gaan we niet uit de weg, maar de nadruk ligt toch wel op inhoudelijke discussie en beïnvloeding van het beleid.
De werkgroep heeft een kleine vaste kern en een aantal leden, die per onderwerp beschikbaar zijn. Wie belangstelling heeft voor deelname, nodigen wij liefst voor een drietal bijeenkomsten uit, waarna je kunt beslissen tot de kern toe te treden of alleen voor bepaalde thema’s beschikbaar te zijn.

Heb je interesse om langs te komen en/of mee te doen? Neem contact op met de coördinator.