Aandacht voor Utrechtse LHBTI+ personen

Ondanks alle inspanningen van diverse organisaties en een Regenboogagenda blijkt seksuele en genderdiversiteit in Utrecht nog veel te vaak een reden voor uitsluiting, discriminatie en geweld. Utrechtse LHBTI+ personen moeten zich veilig en gesteund voelen in onze stad.

Dit gaan we doen:

We zetten ons actief in voor het bevorderen van de veiligheid van alle LHBTI+ personen, met extra aandacht voor vluchtelingen, mensen van kleur, sekswerkers, biculturele en transpersonen.  

We bevorderen een veilig en LHBTI+ vriendelijk klimaat op scholen. We investeren in de ontwikkeling van kennis en sensitiviteit bij jeugdzorg en jongerenwerk. 

We hebben specifieke aandacht voor de situatie van dak- en thuisloze LHBTI+ jongeren. 

We zorgen voor extra financiële ondersteuning van activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden voor Utrechtse LHBTI+ personen die zich in een kwetsbare positie kunnen bevinden. Daarbij valt te denken aan mensen van kleur, biculturele en religieuze LHBTI+ personen en LHBTI+ asielzoekers, -ouderen, mensen met een beperking, transgender, intersekse en bi+ personen.

We hebben aandacht voor belangrijke dagen als o.a. Coming Out Dag, Transgender Gedenkdag en Intersex Awareness Day. 

We garanderen een verdere uitrol en implementatie van de Nederlandse Intersekse Verklaring, die door Utrecht in 2020 als eerste stad in Nederland werd ondertekend.