3 april 2014

PvdA: geen onvindbare studentenkamers

12 bulent ADoor een wijziging in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) moeten duizenden studenten die op kamers wonen administratief verhuizen. Op dit moment hebben onzelfstandige studentenkamers in een aantal steden een eigen adres en huisnummeraanduiding. Straks delen zij hun adres met huisgenoten en verliezen zij hun eigen adres. Om deze verhuizing zonder chaotische taferelen te laten verlopen, stelt de overheid een tijdelijk register voor kamers in. Het tijdelijke register vervalt per 1 januari 2016, waarna onzelfstandige studentenkamers niet meer vindbaar zijn in veelgebruikte brondata. Hierdoor kunnen zaken als het aanpakken van onrechtmatige bewoning, overbewoning en huisjesmelkerij bemoeilijkt worden. Bovenstaande situatie baart de PvdA zorgen en daarom heeft PvdA-raadslid Bülent Isik schriftelijke vragen aan het college gesteld.

Hieronder de vragen gesteld aan het Utrechtse college:
1. Hoe is het college voorbereid op de op handen zijnde wijziging in de BAG?
2. Kunt u aangeven hoeveel studenten het betreft in de gemeente Utrecht?
3. Sinds deze week moet de gemeente in beeld hebben van welke woningen het adres komt te vervallen. Zijn studenten die het betreft hier al over benaderd?
4. Welke consequenties hebben deze administratieve (rijks)overheidshandeling voor betrokkenen?
5. Bent u bereid een oplossing te zoeken voor mogelijk negatieve gevolgen van dit nieuwe registratiesysteem voor studenten waarmee onzelfstandige studentenkamers vindbaar blijven in de gemeentelijke administratie en voor de SSH?
6. Ook studenten ontvangen diverse toeslagen die gebonden zijn aan een eigen huisadres. Om de aanvragen van huur- en zorgtoeslag goed te laten verlopen, vullen gemeenten op dit moment een tijdelijk register voor de Belastingdienst. Per 1 januari 2016 vervalt dit tijdelijke registratie. Hoe zorgt de gemeente ervoor dat de aanvragen van huur- en zorgtoeslagen ook na de datum goed zal verlopen?
7. Heeft het college over deze wijziging gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van studentenorganisaties zoals Vidius, Boks, De Bundeling en welke afspraken zijn er gemaakt?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bülent Isik (06-4850298906-48502989).