2 april 2014

Dak zwembad De Krommerijn later open

In de beantwoording op de schriftelijke vragen die PvdA-raadslid Gadiza Bouazani samen met het CDA aan het Utrechtse college heeft gesteld, schrijft het college dat het dak van zwembad De Krommerijn dit jaar pas in de week van 2 juni open gaat. Hierdoor blijft ook de watertemperatuur tot de opening van het dak aanvaardbaar voor de zwemmers. De afgelopen jaren hebben uitgewezen dat een watertemperatuur van 22 graden, zoals gebruikelijk bij een openluchtzwembad, in mei ertoe leidt dat veel zwemmers elders gaan zwemmen simpelweg omdat het water dan voor hen te koud is.

Na de vernieuwing van zwembad De Krommerijn heeft het zwembad een beweegbaar dak, zodat het in de zomermaanden omgebouwd kan worden tot een openluchtzwembad. Met de Beheersstichting Zwembad De Krommerijn is overeengekomen dat de exploitatie van het zwembad in de maanden mei tot en met augustus wordt geëxploiteerd door de gemeente en dat het bad dan als buitenbad gebruikt wordt. Met het openen van het dak wordt, om kostentechnische redenen en vanuit milieuoogpunt, de zwemwatertemperatuur teruggebracht van 26,5 graden naar 22 graden. Door de koude temperatuur in de maanden mei en juni zijn veel topsporters en recreatief gebruikers naar andere zwembaden in de regio gegaan. De Beheersstichting heeft het verzoek gedaan aan de gemeente om het dak pas later te openen. Bouazani steunde deze oproep van harte, zodat de vele gebruikers niet hoeven uit te wijken naar andere zwembaden.

Bouazani: “Mooi dat de verlaging van de zwemwatertemperatuur per 1 mei van de baan is en dat het college bereid is flexibel om te gaan met het openen van het dak. Het openen en sluiten van het dak duurt per handeling 2 tot 3 dagen. De kosten voor het openen en sluiten bedragen totaal circa 13.000 euro exclusief de inzet van 2 gemeentemedewerkers per dag. Het dak geheel weersafhankelijk openen is zodoende erg duur. De PvdA is tevreden dat er nu wordt gekozen voor een opening van het dak in de week van 2 juni en dat dit voor volgend jaar opnieuw geëvalueerd wordt. We betreuren het dat de ligweide pas later bruikbaar is door de zachte en natte winter. Van de ligweide naast het zwembad kan wel gebruik gemaakt worden als het dak opengaat.”.

Hier kunt u de schriftelijke vragen en de antwoorden lezen: SV 2014, nr 17
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gadiza Bouazani (06-1239201506-12392015).