Afval en een circulaire economie

We streven naar het verminderen van onze hoeveelheid afval en het meer en beter hergebruiken van ons afval.

Dit gaan we doen:

We zorgen voor betere communicatie over het inzamelen van afval. Door verwarring te voorkomen kan iedere Utrechter een optimale bijdrage leveren. 

We stimuleren dat Utrechters minder afval produceren. We onderzoeken hoe we het principe ‘de vervuiler betaalt’  op een sociale manier kunnen hanteren.

De kwijtscheldingsmogelijkheid voor de laagste inkomens bij de afvalstoffenheffing blijft bestaan. 

Meldingen van bewoners van afvaldumping worden sneller opgepakt zodat het zich niet opstapelt. Op dit moment komt het te vaak voor dat het ondanks meldingen lang blijft liggen, waardoor er alsmaar meer afval bij komt door bijvoorbeeld bedrijven die hun afval erbij dumpen.