Duurzaam vervoer en schonere lucht

Met de ‘verschoning’ van het vervoer valt in Utrecht nog een wereld te winnen. Zo werken we aan een schonere en leefbare stad, die tegelijkertijd bereikbaar is.

Dit gaan we doen:

De gemeente zorgt voor goed en schoon goederenvervoer in de stad. Met bedrijven in de (binnen)stad worden afspraken gemaakt over het verzamelen van goederenvervoer aan de rand van de stad, in combinatie met een snelle en schone distributie in de stad. Indien nodig gaat de gemeente hier strakker op sturen. Mede hierdoor is de distributie voor de winkels en horeca in het centrum in 2026 duurzaam en CO2-neutraal.

De huidige milieuzone voor autoverkeer breiden we geleidelijk uit en scherpen we verder aan. Daarnaast introduceren we een nieuwe milieuzones voor scooters en brommers. De milieuzones blijven toegankelijk voor bepaalde doelgroepen zoals gehandicapten.

Om de luchtkwaliteit en leefbaarheid op en rond het water verder te verbeteren komt er een verbod op niet-elektrische motorboten op de grachten en de Kromme Rijn. Dit moet uiterlijk in 2026 gerealiseerd zijn, zodat commerciële aanbieders de tijd hebben om de boten om te bouwen.

Het is belangrijk dat alle Utrechters over een goed alternatief vervoermiddel kunnen beschikken. Daarom verruimen we de subsidiemogelijkheden om vervuilend vervoer te vervangen door schoner vervoer, met daarbij extra aandacht voor mensen met een laag inkomen.

De gemeente maakt afspraken met bedrijven over de wijze waarop zij hun medewerkers helpen om op een schone manier de stad in en uit te komen. Denk hierbij aan het stimuleren van deelgebruik van elektrische auto’s, OV-fietsen en gebruik van het openbaar vervoer.

Omdat het aantal elektrische auto’s sterk zal blijven stijgen, moet het aantal laadpalen daarmee in de pas blijven lopen.

We moeten zo veel mogelijk stimuleren dat bezoekers van de stad met het OV naar Utrecht reizen. Komen ze toch met de auto dan is parkeren in een van de P+R garages aan de randen van de stad en dan met het OV of fiets de stad in reizen de beste keuze. Dit moet zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt worden door de P+R garages zo goed mogelijk aan te laten sluiten op hoogwaardig openbaar vervoer en de ruime beschikbaarheid van leenfietsen. Ook goede voorzieningen zoals een autowasstraat of een kapper kunnen het parkeren in een P+R aantrekkelijker maken. 

Steeds meer mensen hebben geen auto meer maar maken gebruik van het openbaar vervoer of hun fiets. Ook deelauto’s vullen een vervoersbehoefte van de Utrechters in. Deelauto’s moeten dus ook ruim voorhanden zijn in de stad. Parkeerplaatsen hiervoor gaan ten koste van het huidige aantal parkeerplaatsen. Daarnaast zijn de deelauto’s allemaal elektrisch. Bij nieuwbouwprojecten maken deelauto’s standaard een onderdeel uit van de parkeernorm waardoor deze lager zal kunnen zijn dan vroeger.