Investeren in wijken en buurten

Utrecht heeft buurten en wijken die extra aandacht nodig hebben. Waar bijvoorbeeld de werkloosheid hoog is, het gevoel van onveiligheid sterk is en de gezondheid van te veel inwoners zorgelijk. Ook hier geldt: we gaan ongelijkheid met ongelijkheid bestrijden! De wijkenaanpak uit het verleden, zoals de Vogelaarwijken, heeft ook in Utrecht aantoonbare successen opgeleverd. Maar helaas is die voortijdig stopgezet. Het extra geld voor Overvecht in de afgelopen jaren was hard nodig, maar niet genoeg. Ook elders in de stad is extra investeren noodzakelijk. De PvdA wil de wijkenaanpak daarom weer nieuw leven inblazen.

Dit gaan we doen:

Wij onderzoeken kritisch de huidige indeling op onderhoudsniveau in de stad en nemen daarin concrete stappen om gelijkheid in de stad te bevorderen. Om te beginnen hanteren we het hoogste onderhoudsniveau voor de openbare ruimte in buurten die dat het hardste nodig hebben, zoals bepaalde buurten in Kanaleneiland en Overvecht.

Met woningcorporaties, buurtwerk en buurtteams, scholen, sportverenigingen, de politie en andere sleutelinstellingen gaan we extra investeren in de buurten en wijken die dat het meeste nodig hebben. 

In iedere buurt maken we afspraken over renovatie van woningen, het opknappen van de openbare ruimte, het versterken van welzijn en zorg en het vergroten van de (ervaren) veiligheid. Bewoners en maatschappelijke organisaties zitten hierbij zoveel mogelijk zelf aan de knoppen, in alle fasen van ontwikkeling (waaronder voorbereiding, uitvoering, evaluatie).

In buurten waar dit nodig is, stellen we Gebiedsakkoorden op. In deze akkoorden maken de betrokken partijen, waaronder gemeente, corporaties, scholen en bewoners, harde afspraken met elkaar om de leefbaarheid in de betreffende buurten te verbeteren. Te maken afspraken gaan o.a. over openbare ruimte en veiligheid (gemeente), renovatie/onderhoud en intensivering sociaal beheer (corporaties), probleemsignalering (scholen) en bewonerswensen.

We streven naar gemengde buurten, met diverse types woningen door elkaar heen. Daarbij gaan we gentrificatie bestrijden; we moeten voorkomen dat bewoners geen plek meer kunnen krijgen in hun eigen buurt. Bewoners die dat willen moeten in hun eigen buurt een andere geschikte woning kunnen vinden.