Participatie van kinderen en jongeren

Te vaak blijft de stem van onze jongste inwoners ongehoord. Bovendien geldt ook voor democratisch bewustzijn: jong geleerd, oud gedaan…

Dit gaan we doen:

Utrecht krijgt naast een stedelijke kinderraad ook een stedelijke jongerenraad, zodat ook deze nog niet stemgerechtigde groep gehoord wordt. De kinder- en jongerenraad worden naast Stichting Vreedzaam ondersteund door de griffie en presenteren jaarlijks hun visie op de lokale uitdagingen en plannen voor Utrecht aan de gemeenteraad.

We zijn trots op de aanpak van “Vreedzaam”. Deze in Utrecht ontwikkelde methode draagt bewezen bij aan democratisch burgerschap, het pedagogisch klimaat en de veiligheid op en rond scholen. Dit verdient navolging in alle scholen. Ook willen we uitbreiding van de Vreedzaam-methode op het gebied van sport, cultuur en welzijn.

Onze gemeente krijgt een door leerlingen op scholen gekozen kinderburgemeester. Op die manier vergroten we de betrokkenheid van kinderen bij onze lokale democratie.

Het stadhuis is het Utrechtse Huis van de Democratie. We willen dat elke Utrechtse leerling minimaal één keer in zijn of haar schoolcarrière in de raadszaal is geweest. Ook moedigen we het organiseren van debatwedstrijden aan, in het bijzonder voor beroepsonderwijs.