Participatie

We willen een gemeente die toegankelijk en benaderbaar is en met bewoners meedenkt. Een gemeente die Utrechters in een vroeg stadium bij besluitvorming betrekt en hen als gelijkwaardige gesprekspartners beschouwt.

Dit gaan we doen:

Met bewoners stellen we een participatie-agenda op waarin staat hoe mensen zelf aan de slag kunnen. De gemeente stimuleert mensen die zich niet vanzelf melden om ook mee te doen en te denken.

Een deel van de bewoners in Utrecht voelt zich in de steek gelaten door de politiek. Er wordt niet met, maar over hen gesproken. Daarom willen wij bewoners actief betrekken bij belangrijke beslissingen over hun wijk. Er komt een volwaardig alternatief voor de afgeschafte wijkraden, waaraan de gemeente ook verantwoording aflegt. De nieuw ingestelde wijkplatforms geven we daarom een formele adviesfunctie en eigen budget om peilingen te houden. Een diverse samenstelling van de wijkplatforms is daarbij van belang.

Elk bewonersinitiatief -van klein tot groot- moet een aanvraag bij het initiatievenfonds kunnen doen. Bewoners die problemen ervaren bij de aanvraag worden daarbij ondersteund door een laagdrempelig aanspreekpunt voor participatie.

Initiatieven vanuit de stad krijgen een vaste contactpersoon bij de gemeente zodat ze niet van het kastje naar de muur gestuurd worden. Ook krijgen zij onafhankelijke professionele ondersteuning wanneer zij dit nodig hebben.

Utrecht krijgt weer een eigen lokale ombudsman, waar inwoners terecht kunnen voor alle problemen die zij ervaren in contact met de lokale overheid.

Voor meer kennis over wat er speelt en leeft in de wijk, trekken ambtenaren regelmatig de wijken in: goed beleid maak je samen, niet per afdeling op zich. Dat geldt uiteraard ook voor raadsleden en wethouders. Raadsinformatiebijeenkomsten organiseren we vaker in de wijk in plaats van op het stadhuis.

We breiden het aantal buurtbudgetten in Utrecht uit, zodat elke wijk een eigen buurtbudget heeft. Inwoners bepalen zelf waar ze het geld aan uitgeven.