Samen Utrecht

In Utrecht is geen ruimte voor discriminatie en racisme. In onze diverse en kleurrijke stad is de behoefte aan verbinding groot. We kijken om naar elkaar, kunnen omgaan met verschillen en zijn weerbaar in een wereld die steeds sneller verandert. Daarom kijken we naar wat ons bindt in plaats van naar wat ons verdeelt. Het verbinden van groepen, het bundelen van krachten én het delen van risico’s zijn allemaal elementen die zorgen voor een fijnere samenleving.

Dit gaan we doen:

Om structureel te werken aan een inclusieve stad gaan we werken met een Utrechtse Inclusie Agenda, waarin diverse actieplannen worden opgenomen voor het tegengaan van discriminatie op allerlei terreinen. Van woningmarkt tot arbeidsmarkt, en van scholen tot theaters. Eén wethouder coördineert en is verantwoordelijk voor de uitrol en regie hierop.

We investeren in diverse wijken. Dit doen we bijvoorbeeld met divers bouwen voor alle inkomensgroepen en alle leeftijden. Integratie heeft meer kans van slagen als mensen elkaar ontmoeten in de eigen wijk, op school of tijdens het sporten.  

Door verschillende Utrechters met elkaar in contact te brengen en met elkaar in gesprek te gaan, kunnen we onderlinge spanningen wegnemen. We gaan de dialoog aan en organiseren daarvoor bijeenkomsten.