Verantwoordelijkheid nemen voor koloniaal verleden

In de zomer van 2021 werd het Utrechtse onderzoek naar het slavernijverleden gepresenteerd. Daaruit bleek dat bestuur, burgers en instituties van Utrecht direct en indirect hebben geprofiteerd van koloniale exploitatie en slavernij. Het is daarom belangrijk dat we verantwoordelijkheid nemen.

Dit gaan we doen:

Utrecht biedt officieel excuses aan voor haar rol in het slavernijverleden.

Elk jaar staan we uitgebreid stil bij Keti Koti op 1 juli, de dag van de afschaffing van de slavernij, en betrekken daar alle Utrechters bij. 

In Utrecht vertellen we actief het hele verhaal van het koloniale verleden. Het monument ter herdenking, dat in 2023 wordt onthuld, zal hierin een centrale plaats hebben. 

We vervangen straatnamen en verwijderen monumenten van personen die ernstige wandaden hebben gepleegd. Met omwonenden wordt gezocht naar nieuwe namen voor de vrijgekomen plekken.