Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is, terecht, groot punt van zorg onder veel Utrechters. We vergroten de verkeersveiligheid door het verbeteren van de inrichting van wegen, het beperken van autoverkeer en door het aanspreken én aanpakken van verkeersovertreders.

Dit gaan we doen:

We verbeteren de verkeersveiligheid in de stad. 30 km/uur is de norm, zeker in woonstraten. We investeren dan ook in een andere inrichting van de straten. verbeteren de verkeersveiligheid in de stad. 30 km/uur is de norm, zeker in woonstraten. We investeren dan ook in een andere inrichting van de straten; alleen een snelheidsverlaging heeft weinig zin.

Rondom scholen en op veelgebruikte schoolroutes, pakken we gevaarlijke verkeerssituaties aan en richten de openbare ruimte beter in. ‘Breng je kind lopend of op de fiets naar school’, wordt de norm. Samen met scholen spreken we ouders hierop aan.

De gemeente maakt afspraken met de politie over het strenger handhaven op onder andere asociaal rijgedrag en te hoge snelheden. Gebruik van alcohol en drugs (zeker ook lachgas) in het verkeer worden aangepakt.

Snorfietsers moeten sinds kort op een aantal straten op de rijbaan in plaats van op het fietspad. We willen het aantal straten waar dit geldt indien mogelijk uitbreiden.

Wij zorgen voor voldoende veilige, goed gemarkeerde oversteekplaatsen bij drukke straten.