Voetgangers en fietsers

Voetgangers en fietsers verdienen, als duurzaamste verkeersdeelnemers, meer ruimte in onze stad. Te voet of te fiets door de stad is gezond en duurzaam en moet daarom meer worden gestimuleerd.

Dit gaan we doen:

We maken meer ruimte voor voetgangers, die te vaak een restpost zijn bij de indeling van de openbare ruimte

Nieuwe ruimtelijke plannen toetsen we standaard bij de geschiktheid voor voetgangers, inclusief mensen met een rolstoel, kinderwagen of rollator.

Samen met ervaringsdeskundigen inventariseren we knelpunten voor rolstoelgebruikers in de openbare ruimte en lossen we deze op. 

Fietsers krijgen in Utrecht meer ruimte voor betere doorstroming (betere afstelling verkeerslichten), snellere en betere verbindingen (onder andere doorsteekroutes), het oplossen van knelpunten en waar nodig en mogelijk bredere fietspaden.

We realiseren meer stallingsplekken voor de fiets, onder andere op plaatsen die nog als parkeerplek voor automobilisten fungeren. 

We zorgen voor meer plekken voor OV- en deelfietsen.

De populariteit van de elektrische fiets vergroot de draaicirkel van de Utrechtse fietsers. Samen met omliggende gemeenten en de provincie werken we aan een beter netwerk van fietsroutes in de stadsregio’s.