Cultuur

Cultuur

  • We willen de toegankelijkheid van cultuur voor iedereen bevorderen door in te zetten op cultuur in de buurten en wijken. De cultuurhuizen spelen hierin een belangrijke rol en moeten blijven.
  • We willen investeren in de activiteiten van het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) . Het UCK speelt namelijk een grote rol bij het betrekken van jongeren en volwassenen bij kunst en cultuur.
  • Er komt een cultuurmakelaar in dienst van de gemeente die haar/zijn tijd volledig kan besteden aan het verbinden van Utrechtse sociale of fysieke problemen met creatieve Utrechtse oplossers.
  • Er wordt geïnvesteerd in culturele voorzieningen in Leidsche Rijn Centrum.
  • Er moet aandacht komen voor Utrechtse “creators”; Utrechtse kunstenaars, musici en dergelijke. Utrechts talent wordt gestimuleerd.
  • Culturele Zondagen moeten dichter bij de bewoners worden georganiseerd, en waar mogelijk ook samen met hen.
  • Gratis openbare openlucht voorstellingen en filmvertoningen krijgen de ruimte, omdat zij zorgen voor verbinding.
  • Lokale journalisten doen hun best om verslag te doen van wat er in de lokale politiek gebeurt. Toch zien we dat het steeds lastiger wordt en dat is onwenselijk. Daarom pleiten we voor een fonds vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten dat lokale media ondersteunt. Zonder journalistieke waakhond holt de (lokale) democratie uit.