Raadslid

Hester Assen

Hester Assen is de komende periode met verlof. Titus Stam vervangt haar als raadslid.

18-1-2024: Hester Assen is om persoonlijke redenen met verlof als raadslid. Lees hier haar verlofbrief. Titus Stam vervangt haar de komende periode.

Hesters portefeuilles zijn de komende tijd als volgt verdeeld onder de raadsleden:

Jeugd en Jeugdzorg: Mohamed Talhaoui
Onderwijs, bibliotheken, volksgezondheid en sekswerk: Ilse Raaijmakers
Veiligheid, stationsgebied, vastgoed, asiel&integratie, cultuur, erfgoed: Titus Stam

n.b. voor de onderwerpen cultuur, erfgoed, volksgezondheid en jeugd en jeugdzorg voert commissielid Romi Leever het woord, en zij is ook het contactpersoon voor deze onderwerpen.