Commissielid

Titus Stam

Sport, openbare ruimte en sociaal vangnet

Eerlijke groei, dat is waar ik voor sta. De afgelopen jaren heeft Utrecht veel te weinig geïnvesteerd in de randvoorwaarden voor een leefbare stad: sportruimte, openbare ruimte en sterk sociaal vangnet. Daarom wil ik me de komende vier jaar inzetten voor een inhaalslag. Genoeg ruimte voor betaalbare sport voor iedereen; een openbare ruimte waar iedereen gebruik kan maken en een sociaal vangnet die niemand in de steek laat. Heb je vragen of opmerkingen? Je kan met contacteren op +31 6 22 35 72 03 of [email protected].

Wil je ook actief worden?
Sluit je aan bij de Werkgroepen Studenten; Werk & Inkomen of Projectgroep Werk & Armoede!