5 juli 2017

Inburgeringstrajecten moeten beter

Begin van dit jaar heeft de landelijke rekenkamer een rapport (*) uitgebracht over de wet inburgering. De conclusies uit het rapport liegen er niet om: de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeraars werkt onvoldoende in de praktijk, er is geen tot weinig ondersteuning bij het inburgeringtraject, de informatievoorziening is niet op orde, de kwaliteit van de inburgeringcursussen wordt niet getoetst en is vaak onder de maat en het slagingspercentage voor de examens is laag.

De PvdA heeft meerdere signalen ontvangen over hoe sommige taalscholen in Utrecht statushouders “lokken” met allerlei gewilde zaken zoals iPads en dat soms declaraties die ingediend worden door een school niet overeenkomen met de praktijk. Ook is ons verteld dat de kwaliteit van de lessen slecht is en statushouders aan het eind van het traject de taal niet goed beheersen. Het examen wordt niet gehaald en men blijft met een schuld zitten die vervolgens op het bordje van de gemeente komt.

Wat de PvdA betreft een zeer zorgelijke situatie. De PvdA wil dat Utrecht alle ruimte pakt die mogelijk is om te sturen op de inburgeringtrajecten. Dit kan.

Mijn vragen zijn de volgende:

    1. Herkent het college de bovenstaande problemen?
    2. Is het college bereid om eigen onderzoek te doen naar het functioneren en de effecten van het aanbod van de Utrechtse taalscholen? Zo nee, waarom niet?
    3. Is college bereid om te onderzoeken of statushouders die een uitkering ontvangen te koppelen aan een door het college aangewezen taalschool zodat op deze manier beter gestuurd kan worden op kwaliteit? Zo nee, waarom niet?
    4. Is het college bereid om te onderzoeken of Utrecht weer geïntegreerde trajecten aan kan gaan bieden? Zo nee, waarom niet?

*https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2017/01/24/inburgering