4 juli 2017

PvdA in de buurt: Leidsche Rijn

Op zaterdag 8 juli gaan we voor de laatste keer voor het zomerreces de buurt in om met de bewoners en jongeren van Leidsche Rijn in gesprek te gaan over de behoefte aan voldoende jongerenvoorzieningen in en rond de wijk.

Het college en de gemeenteraad hebben onze motie ‘Voldoende voorzieningen voor jongeren’ tijdens het slotdebat van de Voorjaarsnota niet gesteund. Onbegrijpelijk, wat ons betreft. Zeker gezien het feit dat het college zelf, in een op 13 juni jl. naar de raad gestuurd onderzoeksrapport*, concludeerde dat het aantal voorzieningen voor jongeren in groeiwijken zoals Leidsche Rijn achterblijft bij de vraag.

Daarom gaan we in en rond Parkwijk aan de bewoners vragen hoe zij er over denken en welke voorzieningen zij missen. We verzamelen om 15.00 uur bij het winkelcentrum Parkwijk (Verlegde Houtrakgracht 419, Kwalitaria). Na de actie sluiten we vanaf 18.00 uur het politieke jaar af met een bbq in het Noordse park, waar we ook afscheid gaan nemen van onze voormalige fractievoorzitter Marleen Haage.

Wees van harte welkom.

* link: onderzoeksrapport over jongerenvoorzieningen, naar aanleiding van een door de PvdA en D66 ingediende motie uit november 2016 (M224/2016).

Bouchra Dibi
raadslid en woordvoerder Jeugd
06-23121444