18 juni 2014

Eigen bijdrage medicijnen ongedocumenteerden van de baan

50824_fullimage_muntenDe eigen bijdrage per recept van 5 euro op medicijnen voor ongedocumenteerden wordt in Utrecht betaald door de gemeente. De gemeente kwam tot dit besluit na aandringen van de PvdA en GroenLinks.

Het College voor Zorgverzekeraars stelde de heffing per 1 januari jongsleden in als bezuinigingsmaatregel. De eerste maanden betaalden Utrechtse hulporganisaties nog de medicijnen voor ongedocumenteerden, maar hun financiële situatie laat dit niet meer toe. Nu blijkt dat eerdere pogingen van het college op niets zijn uitgelopen, trok de PvdA met steun van GroenLinks opnieuw aan de bel.

Volgens de Utrechtse fracties zorgden deze heffing er voor dat ongedocumenteerden zich niet meer laten behandelen. Dit kan zowel ernstige problemen voor henzelf als voor de samenleving opleveren. PvdA-raadslid Bouchra Dibi vindt het ongepast dat de zorgverzekeraars juist deze zeer kwetsbare groep pakken: “Deze mensen laten zich niet meer behandelen, simpelweg omdat ze het geld niet hebben. Het niet innemen van medicijnen kan levensbedreigende situaties opleveren. Daarnaast kunnen ze psychisch zo doordraaien dat ze een gevaar voor zichzelf of de samenleving gaan vormen.”

De gesprekken die het Utrechtse stadsbestuur heeft gevoerd met het College voor Zorgverzekeraars zijn stopgezet omdat de Tweede Kamer ook over de kwestie debatteert. Dibi: “We zijn blij dat de wethouder ons heeft toegezegd dat ongedocumenteerden in Utrecht in ieder geval tot 1 januari weer de medicijnen krijgen die door de dokter aan hen zijn voorschreven. En laten we hopen dat de situatie voor na 1 januari op landelijk niveau goed is geregeld. Iedereen heeft recht op medische zorg!”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bouchra Dibi (06-23121444).