28 augustus 2015

Extraatje voor oudere minima

Een groep Utrechtse ouderen met een laag inkomen kan op een toeslag van €165 per jaar rekenen. Door een voorstel van de PvdA, dat unaniem werd gesteund door de gemeenteraad, krijgen senioren met een structureel laag inkomen en relatief hoge energiekosten een tegemoetkoming.

In november vorig jaar werd tijdens een commissievergadering het armoedebeleid besproken. Namens de Partij van de Arbeid diende ik het amendement ‘Zet inkomensregel ook door voor 65-plussers‘ in. De ouderenregeling voor 65-plussers verviel vanwege gewijzigde wetgeving en voor mensen onder de 65 kwam er een alternatieve toeslag. Voor 65-plussers bood het college echter geen alternatief. Daar wilden wij iets aan doen en daarom vroeg mijn fractie het college te kijken naar wat er wettelijk mogelijk is om ook AOW-gerechtigden met een laag inkomen tegemoet te komen.

De tegemoetkoming van €165 geldt voor ouderen met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum en relatief hoge energiekosten. Omdat senioren vaker thuis zijn, hebben zij in de meeste gevallen een hogere energierekening dan gemiddeld. Naar verwachting van het college zullen ruim 1500 huishoudens van de regeling gebruikmaken.

Ik ben uiteraard blij met de uitwerking van het college van ons voorstel. Wel heb ik nog een aantal vragen, die ik binnenkort in de raadscommissie aan de orde wil stellen. Zo wil ik weten of de koppeling met de energiekosten nodig was om de regeling wettelijk goedgekeurd te krijgen. Ook vindt de PvdA het van belang dat belanghebbenden actief worden geïnformeerd over de mogelijkheden van deze nieuwe regeling.

Voor vragen kun je contact met me opnemen via 06 38604652 of ruben.post@utrecht.nl

Volg me op twitter: @PostRuben