25 september 2020

Help mensen aan het werk door te investeren in een persoonlijke benadering en het leveren van maatwerk

Werk is voor iedereen van groot belang. Het zorgt naast een inkomen ook voor contact met collega’s, regelmaat en kan bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling. Inzet van de gemeente moet dan ook altijd gericht zijn om mensen te helpen aan werk dat bij hen past.

Klopjacht op bijstandsgerechtigden levert niets op

Rick van der Zweth besprak in de commissie Mens en Samenleving de eindrapportage van het onderzoek ‘Weten wat werkt’. Wanneer een baan niet lukt, is er een vangnet. Het is van belang dat je daar altijd terecht kunt en met respect wordt behandeld. Hier schort het in de praktijk in Nederland te vaak aan: een onredelijke sollicitatieplicht, gedwongen tegenprestaties in veel gemeentes en soms zelfs bijstandsrecherche die op het gênante af mensen controleert.

Belangrijke lessen

Rick: “Dat is in Utrecht gelukkig anders, maar Weten Wat Werkt onderstreept hier wat ons betreft enkele belangrijke lessen. De uitkomsten werden in de raad versmald tot de zinloze discussie wat wel/niet significant is. De kop van het onderzoek had wat ons betreft kunnen zijn ‘de jarenlange klopjacht op bijstandsgerechtigden levert niets op.’ Alle opties – ontheffing sollicitatieplicht, eigen regie en bijverdienen – hebben een (licht) positief effect en in álle gevallen dus geen negatief effect. Dat betekent dat het najagen van mensen qua sollicitaties en verplichtingen, niets toevoegt. Dat het verbieden wat bij te mogen verdienen, niets oplevert. Waarom zou je het dan doen? Het kost de gemeente onnodig veel tijd en energie en het helpt niemand sneller aan het werk.

Maatwerk

Het onderzoek laat zien we eigenlijk al wisten: Persoonlijke benadering is hetgene wat werkt. Dus: biedt maatwerk, sta regelmatig in contact en zorg ervoor dat er tijd is om mensen individueel te ondersteunen. Dit toont een duidelijk positief effect, juist ook voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt én zorgt voor meer werkplezier bij de werkmatchers.

Persoonlijke benadering

Rick: “Wat ons betreft brengen we deze lessen zo snel mogelijk in de praktijk. Werk vanuit vertrouwen richting de bijstandsgerechtigde, geef handelingsvrijheid aan de werkmatchers en zet in op een persoonlijk benadering. Het is goed dat de wethouder hiervoor optrekt richting Den Haag. Lokaal moeten we echter ook meer doen.

De caseload van de werkmatchers is van ongeveer 150 naar rond de 100 werkzoekenden per gegaan door de Werkbeweging. Dit is nog steeds twee keer zo veel als in het experiment waar het onderzoek op gebaseerd is. Juist ook nu met corona is de persoonlijke benadering van belang. Investeer extra in werkmatchers en zorg zo voor een individuele begeleiding waardoor we richting een gemiddelde caseload van 50 gaan. De gemeente gaat uitrekenen wat het kost om dat voor elkaar te krijgen, in samenwerking met partners in de stad. Onze oproep dat werkmatchters vooral in de wijken aan het werk gaan en te werken met een vast contactpersoon, wordt onderstreept en in de praktijk gebracht.

Intensieve begeleiding

Deze intensieve begeleiding is vooral voor mensen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt zeer effectief. De aandacht van afgelopen tijd voor deze groep mag niet verdwijnen door de impact van corona, zoals het college in de Kaderbrief wel van plan was. Rick: “Gelukkig is onze motie aangenomen die hier een streep door heeft gezet. De wethouder komt op ons verzoek met een brief waarin beschreven wordt dat extra gedaan zal worden voor de groep met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt. Door te werken vanuit vertrouwen en maatwerk te bieden zullen ongetwijfeld meer mensen een passende baan kunnen vinden”.