29 februari 2016

Heroverweeg vluchtelingenopvang Overvecht

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft aangegeven kleinschaliger opvang van vluchtelingen te accepteren. De PvdA Utrecht heeft hier de afgelopen maanden herhaaldelijk voor gepleit. Mijn fractie vindt daarom dat het college de opvanglocatie voor 400 mensen in Overvecht moet heroverwegen. Met het CDA en de Partij voor de Dieren heb ik vandaag vragen gesteld aan het college van B en W.

Grootschalige opvang zorgt in veel gevallen voor onrust bij omwonenden en lang niet alle gebouwen zijn geschikt om veel mensen te huisvesten. Vluchtelingen moeten op een humane manier opgevangen worden en een grote groep mensen dicht op elkaar kan leiden tot spanningen en andere problemen. Eerder deze maand stemde een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad in met mijn motie voor kleinschalige opvang. Maar helaas vond ook een meerderheid een akkoord van het COA een vereiste. Dat akkoord was er niet, tot nu.

De PvdA heeft altijd uitgesproken dat Utrecht het eigen opvangbeleid bepaalt en wat ons betreft had een kritische overweging van de locatie in Overvecht al veel eerder plaats moeten vinden. Het college is hierin veel te afwachtend geweest.  Desondanks zijn we blij dat het COA nu aangeeft dat ook zij niet tegen kleinschalige opvang zijn. Dit biedt ruimte om de locatie Overvecht opnieuw tegen het licht te houden. Er zijn nl meerdere panden afgewezen door het college met het argument dat zij te klein zijn. Dat argument valt nu weg en met de vragen die we vandaag hebben gesteld, geven we het college hopelijk een zetje in de juiste richting.

Voor vragen kan je contact met me opnemen via b.dibi@utrecht.nl of 06-23121444
Volg me op twitter: @BouchraDibi